<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 25.01.2021

Hvordan unngå høy turnover i IT-bransjen (og hva har vi i Cefalo gjort?)

Gjort riktig kan outsourcing faktisk by på større kontinuitet enn norske ansatte.

Å miste ansatte er dyrt. For det første mister du all den verdifulle kunnskapen de sitter på. Så er det selve rekrutteringsprosessen. Den koster deg mye, enten du gjør jobben selv eller bruker eksterne byråer. Og finner du til slutt den rette kandidaten, må du uten tvil investere i onboarding, opplæring og utstyr. For ikke snakke om tiden som må til for at den nyansatte skal nå samme nivå som den erfarne medarbeideren du mistet.

De beste medarbeiderne leverer to til fire ganger så høy verdi som en vanlig ansatt, og det er dessverre sjelden at det er de minst produktive medarbeiderne som synes gresset er grønnere på andre siden.

Dette er nok en av hovedårsakene til at turnover er sett på som den aller dyreste ikke-produktive utgiften for organisasjoner. Det sier seg selv at å skape et arbeidsmiljø der folk blir værende er en god investering!

 

Høyest turnover av alle bransjer

De fleste som har prøvd å fylle en IT-stilling i Norge vil nok si seg enig i at det er lettere sagt enn gjort. Flere og flere bransjer digitaliseres, og får dermed behov for IT-kompetanse.

Flere jobber + mer rastløse arbeidstakere = høy turnover.

Det hjelper heller ikke at det er mange unge mennesker blant IT-utviklere. Disse er som kjent ikke så glad i å oppholde seg samme sted lenge av gangen. Ikke bare er de vanskelige å få tak i, men de er vanskelige å holde fast ved. Kanskje ikke så rart at halvparten av norske selskaper sier at de sliter med å få tak i kvalifisert IT-personell

Det rapporteres for øvrig om høy grad av misnøye blant IT-ansatte, og en europeisk undersøkelse viser at nærmere 40 prosent av alle ansatte i IT-bransjen er konstant på leting etter bedre jobb. Så hvordan kan vi snu trenden med den høye turnover raten som finnes i IT-bransjen?

 

Du må skape en attraktiv arbeidsplass

Lykkes du med å skape en arbeidsplass der det finnes balanse mellom lønn, fritid og utviklingsmuligheter, har du gode forutsetninger for å holde på de ansatte. I Cefalo har vi tatt konsekvensen av dette og redusert vår turnover med 30 prosent siden 2016.

Vi har gått systematisk til verks for å skape en attraktiv arbeidsplass. Siden vi er et outsourcing-selskap har det vært ekstra viktig å sørge for at kundene våre skal slippe å forholde seg til turnover på andre siden av verden. De har jo mer enn nok med høy turnover på eget kontor.

Dette er noen av tiltakene vi har gjort:

 • gode vilkår
 • god onboarding av nye medarbeidere
 • hyppig oppfølging internt
 • tydelige vekst- og utviklingsmuligheter
 • spennende og varierte oppgaver
 • innført gode støttefunksjoner internt
 • lagt til rette for anerkjennelse
 • ansatte har medvirkning og frihet til å ta beslutninger
 • vi har en konstruktiv tilbakemeldingskultur
 • poengterer viktigheten av en balanse mellom jobb og fritid
 • fokus på kompetanseutvikling
 • fleksibilitet i arbeidstid
 • jevnlig måling av ansattilfredshet

 

Mer pålitelige team med lavere turnover

På denne måten har vi klart å skape et mer pålitelig team – med lavere turnover — enn om du hadde skaffet deg utviklere i Norge. Vi har lykkes med avstandsledelse av utviklere og har en høyere grad av kontinuitet i arbeidsstyrken enn det som er vanlig for bransjen. Som kunde av Cefalo betyr det at du vil kunne oppleve at våre utviklere jobber lenger hos deg enn dine egne norske ansatte. Det er vi stolte av!

Når de gode utviklerne blir værende

De gode arbeidsvilkårene har vært en betydelig årsak til at Cefalo har blitt kåret til beste outsourcing-selskap i Bangladesh gjentatte ganger. Det har gjort det lettere å få tak i de gode utviklerne. Slike utmerkelser tiltrekker seg naturlig nok flinke folk, og vi er stolte av å ha bygget et miljø der genuint dyktige utviklere ønsker å bli værende.

Vår erfaring er at det som har best effekt, er å bruke kunnskap om god arbeidskultur til å skape en ettertraktet arbeidsplass for utviklere. Vi har tatt det beste ved norsk arbeidsliv med til Bangladesh. Her snakker vi om romslige kontorer med god luftkvalitet, relativt flat struktur, god lønn og gode velferdsordninger. Vi bruker også mye tid på å bli kjent med våre utviklere. Mennesker er jo individer først og fremst. Det skal ikke så mye til før det individuelle ved dem overskygger de kulturelle forskjellene.

cefalo-prikker-horis

Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog