<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du nyheter om Cefalo og fagstoff om it-utvikling, outsourcing og eksterne utviklingsteam.

Velg kategori:

Alle

Per Einar Myklebust

Per Einar Myklebust

Recent Posts

Bangladesh: En IT-nasjon

Fra å være en viktig handelsregion i krydderhandelens gullalder til å ligge i ruiner etter borgerkrigen på 70-tallet, har Bangladesh reist seg i den d...

Høy turnover i IT-bransjen (og hvordan vi snudde trenden for våre utviklere)

Gjort riktig kan outsourcing faktisk by på større kontinuitet enn norske ansatte.

Disse 4 faktorene avgjør om utviklingsprosjektet trygt kan outsources

In-house eller ekstern utvikling? Er oppgavene egnet, får du like solid arbeid fra Dhaka som fra Lysaker.

Outsourcing og kulturforskjeller: Hvor stort problem er det egentlig?

Det viktigste du kan gjøre når du når du skal inkludere eksterne utviklere er å bli kjent med dem.