<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

PERSONVERNRETNINGSLINJER

Cefalo logger trafikk til dette nettstedet anonymt. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til noen enkeltperson. Data logges for å optimere nettstedet for å øke brukervennligheten for våre besøkende. Dette er standard for de fleste nettsteder. For å logge trafikken til og på vårt nettsted blir en informasjonskapsel lagt til nettleseren din. Du kan fjerne denne informasjonskapselen ved å følge instruksjonene i nettleseren. Vi bruker Google Analytics til å lage nettstedstatistikker.

Hvis du registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev, blir adressen din lagret i MailChimp, som er systemet vi bruker til å distribuere nyhetsbrevene våre. Nyhetsbrevet har sine egne personvernretningslinjer. Se informasjon om dette nederst på e-postene du mottar fra oss.

BEHANDLINGSGRUNNLAG:

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern.

UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER:

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt.

Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

OPPBEVARING:

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg.

All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Hubspots datalagringsrutiner.

RETT TIL INNSYN, RETTING, SLETTING, DATAPORTABILITET:

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Dersom du mener at Cefalo har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

BEHANDLINGSANSVARLIG:

Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Hos oss i Cefalo når du vedkommende ved å sende en e-post til: mail@cefalo.com.

KLAGE PÅ BEHANDLINGEN:

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse:

Datatilsynet,
Postboks 8177, 
0034 OSLO.