<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 20.12.2018

4 kunders beste råd til deg som skal begynne med outsourcing

Fire Cefalo-kunder deler sin lærdom og erfaring med å jobbe distribuert, slik at du kan stille bedre forberedt når du skal outsource egne oppgaver.

For å sikre at du får tak i de rette menneskene, vil nyansettelser i bedriften alltid måtte gjennom en skikkelig verifiseringsprosess. Dette er kanskje ekstra viktig når du skal outsource oppgaver, siden du er avhengig av å kunne stole på utviklerne, som tross alt sitter et helt annet sted og jobber.

For at du skal kunne lære av andres erfaring, har vi snakket med fire av våre eksisterende kunder som har lykkes godt, og bedt dem dele noen råd og erfaringer med dem som er ferske på outsourcing.


Reidar Voss Øksnevad – CTO i Moment

Reidar Voss Øksnevad

Hadde dere noen bekymringer før oppstart?

Øksnevad: Om vi hadde noen bekymringer før vi begynte, var de nok først og fremst knyttet til kommunikasjon; vil de forstå forretningsmodellen, produktet, kundene våre? Du vet jo aldri helt hvem du får når du ansetter nye, uansett om det er i Norge eller Dhaka, men om du sliter med å kommunisere med dem blir det jo vanskeligere om de er i utlandet.

Hvordan har det fungert i praksis så langt?

Øksnevad: Nå har vi bare to utviklere i Dhaka foreløpig, men vi har blitt positivt overrasket over hvor greit det har gått. Vi har et ganske komplekst produkt som tar tid å sette seg inn i, så det har tatt en liten stund før de har blitt 100 prosent produktive; men det samme gjelder ansatte vi har her i Oslo også. For at det skal fungere har vi måttet ha faste møter til faste tider, og vært ekstra tydelige på hva vi ønsker, men det har faktisk ført til mer og bedre struktur i hele bedriften.

Hvilket råd vil du gi andre som er nye til outsourcing?

Øksnevad: Kommuniser mye via videochat så dere ser hverandre så ofte som mulig, og pass på at teamet inkluderes som en likeverdig part av bedriften. Det tror jeg er helt avgjørende for at det skal fungere. Jeg tror mange brenner seg ved at de ser på teamet som en ekstern tjenestepart, og ikke utvikler et personlig nok forhold. Da oppstår det lett misforståelser, og du kaster bort mye tid. Føler teamet seg som en del av bedriften vil de derimot komme med gode innvendinger og egne ideer.


Morten Evensen – Daglig leder i Asta

Morten A. Evensen

Hvordan var forventningene deres til outsourcing?

Evensen: Jeg har jobbet med Tom og Per Einar i Cefalo tidligere, så jeg hadde ganske realistiske forventninger til hvordan det ville bli. Andre i organisasjonen var imidlertid litt skeptiske til hvordan det ville gå å jobbe sammen over Skype, og om kvalifikasjonene til utviklerne ville være like gode som i Oslo.

Hva slags utfordringer har dere møtt på underveis?

Evensen: Jeg opplever at de utfordringene vi har hatt, er utfordringer vi allerede forventet å møte på i forbindelse med å jobbe distribuert. Du har enkelte kommunikasjonsutfordringer, og ting tar litt lenger tid, som når du må gi tilgang eller dokumentere APIer – ting du slipper å forholde deg til når du sitter i samme rom. Dette var ingen overraskelse, men er noe du må ta høyde for i budsjettet. Utfordringen din som leder er å sørge for at den reduserte timeprisen gjør det verdt å bruke mer tid på dette, slik at ikke vinningen går bort i spinningen.

Hva slags råd ville du gitt deg selv i begynnelsen av prosessen?

Evensen: Jeg tror vi godt kunne brukt enda mer tid på å lære bort domenekunnskap, og mindre på produktforståelse. Du kan ikke kvalitativt vurdere hvorfor produktet er som det er uten å ha en god forståelse av utfordringen det er laget for å løse, hvor markedet er på vei, og derav hvorfor vi ønsker å endre på egenskaper ved produktet.

Vi jobber med noe ganske spesialisert, innenfor en smal sektor. Uten ordentlig dybdeforståelse må du bruke veldig mye tid på spesifikasjoner, og det er det ingen som ønsker.

Magne Fretheim – CTO i Blockbonds

title212927881


Hvordan var deres forventninger til outsourcing før oppstart?

Fretheim: Vi har hatt suksess med Cefalo fra tidligere partnerskap og vi visste hva de stod for. Vi så derfor ingen grunn til å endre på en vinneroppskrift, så det var helt naturlig for oss å legge hovedtyngden av våre ressurser til dem.

Cefalos store styrke, sammenlignet med erfaringer fra andre outsourcing-aktører, er deres eierskap til oss som kunde. Cefalos utviklere utfører ikke bare en jobb for oss, de er en del av oss og vår kultur. De er opptatte av å kommunisere med oss, komme med forslag til nye løsninger og viser høy grad av ansvarsfølelse.

Har det oppstått utfordringer underveis?

Fretheim: Det meste har egentlig gått som forventet. Én liten utfordring – som er fullt forståelig – er at dersom utviklere i Dhaka får tilbud om jobb utenfor Bangladesh vil de fleste, naturlig nok, velge det. Vi har mistet to stykker på den måten siden 2016, men begge har blitt erstattet raskt, da Cefalo er veldig flinke til å skaffe nye kompetente ressurser på kort tid. I dag har vi totalt 15 utviklere lokalisert i Bangladesh.

For noen selskaper er én av utfordringene ved outsourcing er at man ikke helt har kontrollen på hvem man samarbeider med. Hos Cefalo har vi egne og dedikerte ressurser som gjør at de ikke oppleves som en ekstern part. Daglig treffes vi via videosamtaler for gjennomføring av våre scrum-møter, og har fått en meget god kommunikasjon med våre utviklere.

Hva slags råd ville du gitt nye kunder som skal outsource?

Fretheim: Lær å kjenne kulturen til dem du skal samarbeide med, og la dem bli en del av deres egen kultur. Mye er likt, men det er alltid noen forskjeller som er verdt å tilpasse seg.

Det kan være hvordan de forholder seg til lederskikkelser og hvilke helligdager de forholder seg til, som ofte er annerledes enn våre. Vi har løst dette ved at både teamet og ledelsen i Cefalo varsler oss i forkant samtidig som vi deler kalendere med hverandre.                                              

Optimalt burde vi dra dit på besøk til dem minst én gang i året. Vi har ikke fått det til i år, men vi planlegger å besøke dem i januar. For å utvikle samarbeidet vil fysiske møter styrke forholdet ved at man kan både diskutere og planlegge på en annen måte.


Leif Arild Åsheim – Daglig leder i Promineo

Leif Arild Åsheim

Hva slags forventninger og bekymringer hadde dere i forkant?

Åsheim: I det øyeblikket du tar beslutningen om å outsource, går du all in, og vi forventet at vi ville få en kraftigere utviklingsmuskel. Likevel var vi først ekstremt skeptiske til hele outsourcing-konseptet, fordi vi har hatt så dårlige erfaringer med kunder som har outsourcet tidligere. Vi lager en software som krever enormt mye domenekunnskap, og var redde for at outsourcing derfor ikke ville passe til oss og den typen kunder vi har. Det som likevel drev oss inn i avgjørelsen var at vi ikke fikk tak i kompetent arbeidskraft i Norge.

Hvordan svarte resultatene til forventningene?

Åsheim: Vi burde ha tatt beslutningen mye tidligere, for bekymringene våre viste seg å være helt ubegrunnede. Ressursene vi har fått av Cefalo er av et helt annet kaliber enn det vi har hatt erfaringer med før; det gjelder både faglig og kommunikativt. Vi forventet at det ville ta rundt to–tre måneder fra vi mobiliserte til vi begynte å generere verdi, men onboarding-perioden tok bare noen uker. Teamet jobbet raskere og bedre enn vi forventet fra et så tidlig tidspunkt, så vi måtte prioritere tid til å gi ressursene mer arbeid. Det var helt klart et luksusproblem.

Hva vil du si til potensielle outsourcere som er bekymret for hvordan det fungerer?

Åsheim: Å få to medarbeidere i Bangladesh er mye likere å få to medarbeidere i Stavanger enn det vi hadde forestilt oss på forhånd. Vi har fått to nye medarbeidere som er lette å kommunisere med, og er flinke til å si ifra om vi er på vei i feil retning eller om de ser at det finnes bedre løsninger. Det er også veldig verdifullt å snakke med eksisterende kunder i forkant av beslutningen, både for å gi trygghet og innsikt som hjelper deg med å komme raskere i gang.

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog