<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 11.03.2020

Suksess med ekstern utvikling: Hva kjennetegner Cefalo-modellen?

Hva er den store hemmeligheten bak Cefalo-modellen? Svaret er enklere enn du kanskje tror.

Cefalo har i mer enn ti år skaffet eksterne utviklere til anerkjente aktører som Dagens Næringsliv, NTB og StormGeo, samt en hel rekke andre svært dyktige selskaper. Mange av dem blir overrasket over at ekstern utvikling kan fungere så bra som det gjør.

Det er jo ingen hemmelighet at mange er litt skeptiske til «outsourcing», og mange har også egne erfaringer med varierende grad av suksess.

Vi som startet Cefalo hadde selv kjent på disse utfordringene før vi oppdaget hvordan outsourcing faktisk kan fungere på sitt beste.

Det er nettopp derfor vi gikk inn for å gjøre det annerledes.

«Det har fungert over all forventning.» Leif Arild Aasheim, CEO i Promineo

 

Cefalo ligner mye på et rekrutteringsbyrå

Da vi startet opp Cefalo for ti år siden, var det ett grunnleggende problem vi ønsket å ta tak i: Outsourcing ble sett på som å sette bort hele utviklingsprosjektet til en leverandør og få et ferdig produkt tilbake, uten noe særlig involvering i arbeidet underveis.

Er det overraskende at resultatet ofte ble noe helt annet enn det bestilleren hadde sett for seg?

Hele Cefalo-modellen er bygget på at det er tiden til utviklerne du betaler for, ikke det ferdige produktet. Det innebærer at du har et fast team med fulltidsutviklere, og ikke roterer gjennom en stall av konsulenter som går fra kunde til kunde avhengig av tilgjengelighet og leverandørens prioriteringer.

De som velger å gå for ekstern utvikling fra Cefalo, har ofte forsøkt å få tak i utviklere i Norge først, uten hell. Derfor jobber vi vel så mye som et rekrutteringsbyrå som et outsourcing-selskap. Du beskriver hva slags utviklere du er på jakt etter, og vi leter til vi finner dem. Den største forskjellen er at utviklerne sitter hos Cefalo i Dhaka, Bangladesh, i stedet for i dine lokaler i Norge.

Når utviklerne er på plass, har du et fleksibelt team som i praksis vil oppleves som egne ansatte. Behovene dine vil endre seg over tid. Et Cefalo-team kan skaleres i takt med dette, både gjennom flere utviklere og kompetanseutvikling.

«Cefalo har vært veldig flinke til å finne bra kompetanse. De har tydeligvis en bra kontakt inn i sitt marked, for å finne riktige folk.» Petter Egesund, CTO i Sannsyn

 

Skikkelig dyktige utviklere – med lav turnover

For at forretningsmodellen skal fungere godt, er vi avhengig av flinke folk. Cefalo har nok en høyere prosentandel seniorutviklere enn de fleste som tilbyr ekstern utvikling. Vi har dessuten en bemerkelsesverdig lav turnover på under 10 prosent i 2019.

Flinke utviklere blir værende hos Cefalo. Hvorfor?

De får så klart godt betalt, men det er bare en liten del av historien. Flinke utviklere tjener godt verden over, også i Bangladesh, så det i seg selv er ikke nok til å holde på dem. Dyktige folk trenger andre ting for å bli værende i en jobb:

  • Spennende oppgaver
  • Rom for å gjøre feil, og lære av dem
  • Balanse mellom jobb og fritid
  • Muligheter for å vokse faglig og karrieremessig
  • Ansvar for hvordan oppgavene skal løses

I det hele tatt er alt dette ganske åpenbare kjennetegn på en god arbeidsplass. Og selv om mange arbeidsgivere i Bangladesh innser det samme, har nok Cefalos basis i norsk arbeidskultur gitt oss et visst fortrinn. Dessuten har vi lykkes godt med avstandsledelse av utviklere.

«Cefalo holder på de beste folkene, og har fått et veldig sterkt navn, så de har lett for å rekruttere dyktige folk.» Magne Fretheim, CTO i Blockbonds

 

Opp-ned-modell setter utviklerne i fokus

Når vi skal tegne opp kartet over Cefalos struktur, setter vi alltid utviklerne øverst. Deretter kommer mellomlederne i Dhaka. Under det igjen kommer ledelsen her på hovedkontoret i Norge. Det blir en slags omvendt modell av det som er vanlig.

cefalomodellen-struktur

Dette handler ikke om at all makten ligger hos utviklerne, men om at ledernes og mellomledernes jobb er å tilrettelegge for dem. Det er utviklerne som er gullet i selskapet, ikke lederne på toppen.

Dette er en modell vi tror på, og som har vært essensiell siden vi startet selskapet. Det viser seg at det faktisk er et navn for denne måten å tenke på, nemlig servant leadership (som i at lederne skal «tjene» de andre ansatte). Det er ledelsen som må tilpasse seg utviklerne – som skaper verdiene – og ikke motsatt.

Så kan vi legge til at kundene kan tegnes inn helt på toppen av den omvendte pyramiden. Utviklernes jobb er å hjelpe deg som kunde, slik at du oppnår dine mål. Men i alle deler av strukturen må det finnes gjensidig respekt, og tillit til at den andre parten kan jobben sin.

Om ikke alle sitter i samme båt, blir det vanskelig å ro samme vei.

 

Svært fornøyde kunder og medarbeidere

Resultatet av det hele er at vi stolt kan skilte med veldig fornøyde kunder og medarbeidere.

I medarbeiderundersøkelsen vår svarte samtlige utviklere at Cefalo var blant de øverste fem prosent beste arbeidsgiverne i landet, og vi har også mottatt flere priser som bekrefter det samme.

Når det gjelder kunder, kan vi egentlig la kundeundersøkelsen snakke for seg.

HubSpot Video

Mange selskaper opererer med noe som kalles Net Promoter Score (NPS): Kundene blir spurt om å rangere hvor sannsynlig det er at de vil anbefale selskapet/produktene/tjenestene videre til andre, på en skala fra 0–10. 0–6 regnes som misfornøyde, 7–8 er nøytrale, mens kun 9–10 anses som faktiske ambassadører. Det er altså en ganske streng skala.

For å regne ut NPS trekker du prosentandelen misfornøyde fra prosentandelen ambassadører (for et resultat på mellom –100 og 100). Snitt-scoren for B2B er på rundt 30, over dette regnes som svært godt, mens 50+ anses som å være i verdensklasse. Cefalos Net Promoter Score er på 83!

cefalomodellen-graf-nps
 

I tillegg til dette svarer 100 prosent(!) av kundene at de er enige eller svært enige i at Cefalo leverer god verdi for pengene, og at teamets kompetanse innfrir forventningene.

Den store (?) hemmeligheten bak Cefalo-modellen

Vi kan oppsummere det som har gjort Cefalos kunder så fornøyde i noen få punkter:

  • Flinke og fornøyde utviklere
  • God arbeidskultur med gjensidig respekt og tillit.
  • Fokus på norske kunder

Det er altså ikke snakk om noen store hemmeligheter eller radikale grep som snur bransjen på hodet. Akkurat som i Norge vil du nå langt ved å hyre inn de flinkeste folkene, behandle dem bra og ha fokus på kundene. Det gir fornøyde ansatte, fornøyde kunder, og god butikk.

cefalo-prikker-horis

Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

 

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog