<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 15.01.2021

Disse 4 faktorene avgjør om utviklingsprosjektet trygt kan outsources

In-house eller ekstern utvikling? Er oppgavene egnet, får du like solid arbeid fra Dhaka som fra Lysaker.

Få bedrifter har ekstern utvikling som førstevalg. Det er kanskje tabu å si som outsourcing-selskap, men som regel er det manglende tilgang på lokale utviklere som gjør at bedrifter går i dialog med oss eller andre aktører. Helst ville nok de fleste hatt faste utviklere på huset.

Dette betyr heldigvis også at mange blir positivt overrasket over hvor godt outsourcing faktisk fungerer når du vet hva du driver med. Det er ingenting i veien for at du kan få like solid arbeid fra Dhaka som fra Lysaker.

Men – noen prosjekter og bedrifter egner seg bedre for å ta i bruk ekstern utvikling enn andre, det kan vi være helt ærlige på. Derfor har vi definert noen hovedkriterier som kan hjelpe deg med å avgjøre hvor utfordrende det vil bli å benytte eksterne utviklere på dine prosjekter. Scorer du godt på disse, går du sannsynligvis en lys outsourcing-fremtid i møte.

 

1. Prosjektets varighet

Det mest krevende for å lykkes med et outsourcing-prosjekt er å sørge for god onboarding. Vi har tidligere snakket om hvordan du reduserer problemer med kulturforskjeller ved å etablere en felles bedriftskultur, og å skape noen felles referanserammer. Kort sagt – å bli kjent med hverandre er avgjørende for suksess, uansett hvor dine ansatte jobber fra.

Siden det tar tid å bli kjent, kan det bli utfordrende å få avkastning på denne oppstartsinvesteringen dersom prosjektet ditt er kortvarig. Da vil en stor prosentandel av tiden dere jobber sammen gå til opplæring, onboarding og avvikling. Det blir lite tid igjen til faktisk produksjon.

Er det snakk om flere korte prosjekter på rad kan det gå fint, men for et enkelt prosjekt av kort varighet er ikke outsourcing den mest ideelle løsningen. Ekstern utvikling fungerer best som en langsiktig, eller mer eller mindre permanent løsning på innhenting av kompetanse. Det er også derfor vi i Cefalo snakker om ekstern utvikling som et alternativ til faste ansettelser, fremfor å leie inn en konsulent eller en freelancer.

Vi anbefaler normalt å ha en tidshorisont på mer enn seks måneder dersom du skal lykkes godt med å inkludere et eksternt utviklingsteam i arbeidet.

 

2. Prosjektets kompleksitet

Ikke overraskende spiller også prosjektets kompleksitet inn med forrige punkt. Er prosjektet enkelt å sette seg inn i, vil utviklerne raskere kunne begynne starte arbeidet sitt. Er det derimot snakk om en stor, uoversiktlig kodebase eller et integrasjonsprosjekt med mange involverte parter, blir jobben med ett vanskeligere.

Dette er utfordringer som kan bli større om de må koordineres over digitale kanaler på tvers av mange mennesker, men erfaringene fra blant annet det siste årets pandemi har gjort oss bedre i stand til å hanskes med slike problemstillinger. For å få et komplisert prosjekt til å fungere – enten det er hjemmefra, distribuert eller lokalt, så er du avhengig av gode rutiner for kommunikasjon og prosjektstyring.

Det er med andre ord fullt mulig å få kompliserte prosjekter til å fungere godt med ekstern utvikling. Men stor kompleksitet krever god struktur, og at du bruker tiden som kreves i oppstartsfasen på å gi de eksterne utviklerne eierskap og forståelse for hva som skal gjøres, og hva som allerede har blitt gjort. Vær klar over hva som kreves av deg som oppdragsgiver, før du outsourcer prosjektet.

For mer påfyll, les gjerne denne: Slik lykkes du med avstandsledelse av utviklere.

 

3. Bedriftens tekniske kompetanse

Det er ikke alle bedrifter som har stor kompetanse på utvikling i utgangspunktet. Er prosjektet særlig komplisert, kan det være utfordrende for en slik bedrift å styre prosjektet, gi gode oppgavebeskrivelser, og å føle seg trygge på kvaliteten på arbeidet de får tilbake.

Vår anbefaling når det kommer til outsourcing, er at oppdragsgiver stiller med minst én utvikler eller løsningsarkitekt selv. Denne legger de overordnede rammene for prosjektet, og har teknisk kompetanse til å diskutere med de eksterne utviklerne. Alternativt kan dette være en engasjert produkteier, eller en domene-spesialist.

Ved at dere tar på dere ansvaret for hvordan arbeidet skal gjøres, kan dere lettere også outsource utførelsen av det. Dersom ingen vil ta på seg ansvaret for å lede teamet, er nok ikke outsourcing riktig for din bedrift.

Har dere egne utviklere som kan jobbe parallelt med de eksterne i samme kodebase, er det en god måte å jobbe på. Det trenger overhodet ikke bli vanskeligere om utvikler-teamet på denne måten er splittet 50/50 på tvers av kontinenter.

Faktisk kan du få flere fordeler av å benytte denne løsningen, for eksempel ved å snu tidsforskjellen til en fordel:

Planlegger du godt har du anledning til å utvikle på fulltid, også i ferieavviklingen! For ikke å snakke om muligheten til å ha tolv timers effektiv total utvikling, kontra åtte timer om du kun har et lokalt team tilgjengelig.


Les mer: Hva koster det å leie seniorutviklere (i Bangladesh)?

 

4. Bedriftens endringsvillighet

Å inkorporere et nytt team i bedriften vil alltid føre til noen endringer. Når teamet befinner seg på andre siden av kloden, med et annet språk og kultur, kan disse endringene oppleves som litt mer dramatiske. For å lykkes må dere være villige til å tilrettelegge i den grad det er nødvendig.

Her er det typisk tre ting det er snakk om:

  1. Skriv på engelsk. Mye av arbeidsspråket burde legges om til engelsk, selv her i Norge, ettersom det vil gjøre det lettere å inkludere det eksterne teamet i all kommunikasjon.

  2. Bruk agile metoder. Om bedriften har en kultur som kan beskrives som litt ad-hoc, stiller outsourcing større krav til å jobbe strukturert. Ved å bruke for eksempel Scrum eller Kanban, blir fysisk lokasjon en mindre viktig faktor, og daglige møter holder alle oppdatert.

  3. Vær tilgjengelig. Det kan dukke opp viktige spørsmål hos de eksterne utviklerne, og da er noen nødt til å svare raskt for at prosjektet ikke mister moment. Sørg for at noen alltid er tilgjengelig på mail, chat, Jira eller videokonferanse (i det minste innenfor normal arbeidstid i Norge).

Les mer: Fra få til flere utviklere - hvordan profesjonalisere når du skal vokse?

 

Hvilken faktor er viktigst?

Av disse fire faktorene, mener vi at bedriftens endringsvillighet langt på vei er den viktigste. Vi har sett kunder som scorer lavt på de tre første punktene, men som likevel opplever stor suksess med sin eksterne utvikling fordi de tar det fjerde på alvor. Det meste kan løses dersom bedriften er villig til å kompensere for faktorer der den scorer lavt. Som regel innebærer dette å få på plass solide rutiner og struktur for arbeidet.

Punktene i denne artikkelen har størst verdi for deg dersom du ser på dem som akser som viser hvor mye arbeid dere må legge ned for å få ekstern utvikling til å fungere, fremfor et blankt ja eller nei til om det i det hele tatt vil gå.

Dersom du ser at dere har en del jobb å gjøre på noen faktorer, er det desto viktigere å finne en outsourcing-partner med lang erfaring, som kan hjelpe til med opplæring og tilrettelegging. Dette burde være en del av den totale pakken dere kjøper.

cefalo-prikker-horis

Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog