<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du nyheter om Cefalo og fagstoff om it-utvikling, outsourcing og eksterne utviklingsteam.

Outsourcing og kulturforskjeller - Hvor stort problem er det egentlig?

Per Einar Myklebust | 30.11.2018

Hovedfienden innen outsourcing er egentlig ikke kulturforskjeller, men heller frykten for dem.

Da vi begynte å snakke om å etablere en Cefalo-blogg, var det med én gang åpenbart at kulturforskjeller var noe av det første vi måtte adressere. Det er nemlig ofte det første potensielle kunder spør om: «Er det ikke vanskelig å inkludere et team fra en helt annen kultur i bedriften vår?»

Spørsmålet er jo ikke helt uberettiget. Det er åpenbart forskjell på Bangladesh og Norge. Men jeg vil påstå at det er langt fra så problematisk som mange ser for seg. Det er nemlig sjelden at vi hører noe særlig mer om kulturforskjeller etter at samarbeidet er i gang. Tvert imot er det mange som synes det er spennende, særlig når de faktisk blir kjent med teamet de skal jobbe med.

Uansett om du er en potensiell Cefalo-kunde eller ikke, tenkte jeg det ville være interessant å dele noen erfaringer med hvordan det er å jobbe på tvers av kulturer, og hvordan vi har jobbet for å minimere misforståelser. Det er nemlig langt enklere enn du skulle tro.


Tenk mennesker, ikke kulturer

Det aller viktigste du kan gjøre når du skal inkludere nye folk til en bedrift, uansett om de er bosatt i Bangladesh eller Bergen, er å bli kjent med dem. Mennesker er jo individer først og fremst. Det skal ikke så mye til før det individuelle ved dem overskygger de kulturelle forskjellene.

Dette er grunnen til at vi legger så mye vekt på onboarding og hyppige videomøter i arbeidsmodellen vår. Når du kjenner folkene du jobber med, er det lettere å kommunisere åpent og fritt, og dermed avklare hva slags forventninger dere har til hverandre. Det krever samtidig at bedriften din setter av tid til å inkludere teamet som en faktisk, integrert del av den – og ja, det betyr litt ekstra innsats i begynnelsen.

Den klassiske feilen mange har gjort i tidligere forsøk på outsourcing, er at de har satt bort arbeidet til et eksternt kontor langt unna uten å kommunisere særlig mye med dem som skal gjøre jobben. Da er det ikke rart at noen misforståelser oppstår, og det har egentlig ingenting med kulturforskjeller å gjøre.


Etabler en felles arbeidskultur

Norske arbeidsplasser kan være svært forskjellige fra hverandre. Sammenlign en rolig jobb i kommunen med et hektisk toppfinansfirma i Barcode, eller et hipt og ungdommelig reklamebyrå. Likevel har de beste noe til felles, og det er fokus på de ansattes trivsel, åpenhet og en lite fryktbasert ledelseskultur.

Vi er med rette stolte av det beste ved norsk arbeidsliv, og vi har tatt med dette til Bangladesh. Her snakker vi om romslige kontorer med god luftkvalitet, relativt flat struktur, god lønn og mange ferieuker. «Servant leadership» er et nøkkeluttrykk, som vil si at lederne jobber hardt for at arbeiderne som tradisjonelt ville vært på bunnen av hierarkiet får alt de trenger.

Vår erfaring er at nasjonale kulturforskjeller er langt mindre relevante for et outsourcing-prosjekt enn arbeidskulturene innad i hvert selskap. Problemer med «kulturforskjeller» oppstår som regel dersom den nasjonale kulturen fører til en annen type arbeidskultur, som er lite kompatibel med den norske.

Mangelen på god arbeidskultur har nok vært et problem for outsourcing tidligere, særlig i land som har hatt en veldig arbeidsintensiv industri – tenk fabrikkarbeid. Den er typisk veldig hierarkisk, og når profittfokuserte early adopters har startet outsourcing-selskaper, har de tatt med seg den kulturen videre, fordi det er det de kjente fra før. Det er ikke særlig hensiktsmessig for en kunnskapsbasert industri som IT-utvikling.

Med en tilnærmet norsk arbeidskultur også i utlandet, er det lettere for to team på tvers av landegrensene å forstå hverandre. Da tør du også å overlate viktige, utfordrende oppgaver til teamet du har fått, noe som beholder de dyktigste utviklerne på sikt.


Kjenn forskjellene, så slipper du å utjevne dem

Til tross for alt dette vil det jo så klart fremdeles være noen kulturforskjeller. Her igjen er det å kjenne hverandre utrolig viktig, siden kulturforskjeller først og fremst er et problem om ikke du kjenner til dem.

Siden Bangladesh er landet vi har mest erfaring med, kan jeg jo rett og slett komme med noen eksempler på hvordan deres kultur er annerledes enn vår:

  • Den er mer hierarkisk.
  • Den inneholder flere høflighetsfraser.
  • Den kan virke i overkant varm for en nøktern nordmann.

Ingenting av dette er enorme hindringer for å kunne jobbe sammen, men det kan ofte være greit å kjenne til, slik at ikke du blir tatt på senga av at en utvikler kaller en senior for «onkel». Ofte handler forskjellene mest om språklige konvensjoner, og er sjelden tegn på noen dyptliggende annerledeshet.

Ellers er det egentlig veldig enkelt å kommunisere på engelsk med andre som også har det som andrespråk. Det betyr at begge forholder seg til et ganske standard engelsk, hvilket faktisk kan gjøre det lettere å kommunisere.


Globaliseringen marsjerer videre

Helt til slutt er det også en ganske åpenbar grunn til at outsourcing gjerne fungerer bedre nå enn for bare ti år siden: Verden blir mindre, og kulturer blir likere – på godt og vondt. Da jeg først var i Bangladesh i 2009 så du knapt et kjærestepar i offentlighet; nå er det heller normen. Akkurat som vi låner mye fra USA, har også Bangladesh blitt påvirket av Vesten, gjennom populærkultur og internett.

Det er nesten sjokkerende hvor fort det går, men for dem som ønsker å jobbe på tvers av kulturer og kontinenter, har det definitivt sine positive sider. Utviklere er også del av den mer velstående klassen i Bangladesh, så rent sosioøkonomisk er ikke forskjellene så store fra en typisk nordmann i IT-bransjen. 

Uansett om du skal jobbe med utviklere i Bangladesh eller et annet sted, er det altså mye som kan gjøres for at kulturforskjeller nærmest blir en ikke-sak. Det viktigste er å bevisst gå inn for å forstå hverandre, bli godt kjent, og stole på at de andre vet hva de driver med. For det gjør de.

 

New call-to-action