<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 05.01.2021

Outsourcing og kulturforskjeller: Hvor stort problem er det egentlig?

Det viktigste du kan gjøre når du når du skal inkludere eksterne utviklere er å bli kjent med dem.

Da vi startet opp Cefalo-bloggen var det åpenbart at kulturforskjeller var noe av det vi måtte adressere. Det er nemlig ofte det første potensielle kunder spør om: «Er det ikke vanskelig å inkludere et team fra en helt annen kultur i bedriften vår?»

Spørsmålet er jo ikke helt uberettiget. Det er uten tvil forskjell på Bangladesh og Norge. Men jeg vil påstå at det er langt fra så utfordrende som mange ser for seg. Det er nemlig sjelden at vi hører noe særlig mer om kulturforskjeller etter at samarbeidet er i gang. Tvert imot er det mange som synes det er spennende, særlig når de faktisk blir kjent med teamet de skal jobbe med.

Uansett om du er en potensiell Cefalo-kunde eller ikke, tenkte jeg det ville være interessant å dele noen erfaringer med hvordan det er å jobbe på tvers av kulturer, og hvordan vi har jobbet for å minimere misforståelser.

Cefalo har vært tilstede i Dhaka i ti år, og jobber kontinuerlig med å forberede våre konsulenter på hvordan det er å jobbe med nordmenn. Vår organisasjon er flat og lite hierarkisk, våre ansatte tør å si fra om feil og mangler. Den kulturelle avstanden er derfor mindre enn mange tror, og vi opplever ofte at kundene våre blir positivt overrasket.


Tenk mennesker, ikke kulturer

Det aller viktigste du kan gjøre når du skal inkludere nye folk i en bedrift, uansett om de er bosatt i Bangladesh eller Bergen, er å bli kjent med dem. Mennesker er jo individer først og fremst. Vår erfaring er at skikkelig dyktige mennesker har mye til felles, uavhengig av hvor i verden de kommer fra.

Dette er grunnen til at vi legger så mye vekt på onboarding og hyppige videomøter i arbeidsmodellen vår. Når du kjenner folkene du jobber med, er det lettere å kommunisere åpent og fritt, og dermed avklare hva slags forventninger dere har til hverandre. Dere vil med andre ord ha bedre forutsetninger for å lykkes, hvis dere kjenner hverandre godt. Ved bruk at et eksternt team bør du derfor sette av tid til å inkludere teamet som en reell og integrert del av bedriften – og ja, det betyr litt ekstra innsats i begynnelsen.

Den klassiske feilen mange gjør i sine forsøk på outsourcing, er å sette bort en for stor del av arbeidet og ansvaret. På den måten blir det for mange ledd mellom de som skriver koden og de som faktisk skal bruke løsningen. Da er det lett for misforståelser å oppstå, og det har egentlig lite med kulturforskjeller å gjøre.


Etabler en felles arbeidskultur

Norske arbeidsplasser kan være svært forskjellige fra hverandre. Sammenlign en rolig jobb i kommunen med en hektisk finansbedrift i Barcode, eller et hipt og ungdommelig reklamebyrå. Likevel har de beste noe til felles, og her kommer fokus på de ansattes trivsel, åpenhet og en lite fryktbasert ledelseskultur ofte opp som suksessfaktorer.

Vi i Cefalo har skapt en arbeidskultur blant våre utviklere i Bangladesh der vi tar med oss det beste fra begge verdener. Her snakker vi om romslige kontorer med god luftkvalitet, relativt flat struktur, god lønn og gode velferdsordninger som sikrer de ansatte. «Servant leadership» er et nøkkeluttrykk, som vil si at lederne jobber hardt for at arbeiderne som tradisjonelt ville vært nederst på organisasjonskartet får de beste forutsetningene for å prestere, trives og utvikle seg i jobben.

Vår erfaring er at nasjonale kulturforskjeller er langt mindre relevante for et outsourcing-prosjekt enn arbeidskulturene innad i hvert selskap. Problemer med «kulturforskjeller» oppstår som regel dersom den nasjonale kulturen fører til en annen type arbeidskultur, som er lite kompatibel med den norske.

Mangelen på god arbeidskultur har nok vært et problem for ekstern utvikling tidligere, særlig i land som har hatt en veldig arbeidsintensiv industri – tenk fabrikkarbeid. Den er typisk veldig hierarkisk, og ikke særlig hensiktsmessig for en kunnskapsbasert industri som IT-utvikling.

Med en tilnærmet norsk arbeidskultur også i utlandet, er det lettere for to team på tvers av landegrensene å forstå hverandre. Da tør du også å overlate viktige, utfordrende oppgaver til teamet ditt, noe som gjør det mer interessant for de dyktigste utviklerne å bli hos deg.


Kjenn forskjellene, så slipper du å utjevne dem

Til tross for alt dette vil det fremdeles være noen kulturforskjeller som ikke er til å unngå. Her igjen er det å kjenne hverandre utrolig viktig. Kulturforskjeller blir som regel ikke et problem hvis du kjenner til dem.

petter-gustafson 1KUNDEERFARING: Petter Irgens Gustafson er CTO hos NHST og har brukt distribuerte team fra Cefalo i en årrekke. Han har jobbet med avstandsledelse i over 20 år og påpeker at kvaliteten på lyd og video ekstremt viktig når du skal lede et team som sitter langt unna.

Mitt råd er å gjøre en analyse av kulturforskjellene på forhånd, slik at du er klar over hvilke kulturelle dimensjoner dere skiller dere mest fra hverandre på, uansett hvor i verden du velger å jobbe distribuert. Dette er viktig for at hele teamet skal forstå hvilke ulikheter som finnes og være obs på dem. Det man er forberedt på kan man planlegge for. Her har Cefalo vært veldig flinke, så veien er relativt enkel å gå. Men mitt råd er å gjøre et godt grunnarbeid og jobbe videre med å lukke gapet mellom forskjellene.

 

Siden Bangladesh er landet vi har mest erfaring med, vil jeg komme med noen eksempler på hvordan deres kultur er annerledes enn vår:

  • Den er mer hierarkisk.
  • Den inneholder flere høflighetsfraser.
  • Den kan virke i overkant varm for en nøktern nordmann.

Ingenting av dette er enorme hindringer for å kunne jobbe sammen, men det kan være greit å kjenne til, slik at ikke du blir tatt på senga av at en utvikler kaller en senior for «onkel». Vår erfaring er at forskjellene handler mest om språklige konvensjoner, de er sjelden tegn på noen dyptliggende annerledeshet.

Men hva med språket, tenker du kanskje? Vel, fordelen her er at det er rimelig enkelt å kommunisere på engelsk med andre som også har det som sitt andrespråk. Det betyr at begge forholder seg til et ganske standard språk, hvilket faktisk kan gjøre det lettere å kommunisere.


Globaliseringen marsjerer videre

Helt til slutt er det også en ganske åpenbar grunn til at outsourcing gjerne fungerer bedre nå enn for bare ti år siden: Verden blir mindre, og kulturer blir likere – på godt og vondt. Det er bemerkelsesverdig hvor raskt denne utviklingen skjer.

Pandemien vi nå opplever har også bidratt. Flere har fått smake på hvordan det er å jobbe sammen med digitale verktøy og video med ansatte fra hvert sitt hjemmekontor. Og i denne sammenhengen virker Bangladesh plutselig ikke så langt unna likevel.

Hvor dine ansatte befinner seg er ikke lenger like viktig. Så lenge de gjør jobben sin og teamet leverer som planlagt, har det lite å si hvor jobben gjøres fra. Skal du jobbe med utviklere i Dhaka, eller et annet sted, er det altså mye du kan gjøre for at kulturforskjeller nærmest blir en ikke-sak.

Det viktigste er å bevisst gå inn for å forstå hverandre, bli godt kjent, og stole på at de andre vet hva de driver med. For det gjør de.

Les mer: Slik lykkes du med avstandsledelse av utviklere.

cefalo-prikker-horis

Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog