<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du nyheter om Cefalo og fagstoff om it-utvikling, outsourcing og eksterne utviklingsteam.

Velg kategori:

Alle

Bangladesh: En IT-nasjon

Fra å være en viktig handelsregion i krydderhandelens gullalder til å ligge i ruiner etter borgerkrigen på 70-tallet, har Bangladesh reist seg i den d...

Slik bygger du produktive utviklerteam

Gode resultater starter med et godt team. Dette bør du tenke på når du skal sette sammen et produktivt utviklerteam. Skal du bygge et godt utviklertea...

Høy turnover i IT-bransjen (og hvordan vi snudde trenden for våre utviklere)

Gjort riktig kan outsourcing faktisk by på større kontinuitet enn norske ansatte.

Disse 4 faktorene avgjør om utviklingsprosjektet trygt kan outsources

In-house eller ekstern utvikling? Er oppgavene egnet, får du like solid arbeid fra Dhaka som fra Lysaker.