<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du nyheter om Cefalo og fagstoff om IT-outsourcing.

Slik sparte Stiftelsen Asta 1 000 000 kr årlig i forvaltningskostnader

Da Morten Evensen kom inn i Stiftelsen Asta som daglig leder, ble én ting tidlig klart: De kunne ikke fortsette som før.

6 things you learn about Norwegians as an outsourced developer

Norwegians are a strange, trusting people, balancing on a knife’s edge between being overly direct and overly polite. I’ve been working with Norwegian...

[VIDEO] CEO i Promineo: – Dette ga oss fornyet tillit til IT-outsourcing

Leif Arild Åsheim er CEO for Promineo, et software-selskap som hjelper bedrifter med å allokere personalressurser best mulig. Han burde altså vite en ...