<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du alle våre fagartikler og nyheter.

Slik beholder du full kontroll over outsourcede utviklingsprosjekter

En av de vanligste bekymringene ved å outsource utviklingsoppgaver er at du vil miste kontrollen. Moderne utviklingsverktøy gir deg heldigvis akkurat det du trenger for å unngå dette.

4 kunders beste råd til deg som skal begynne med outsourcing

Fire Cefalo-kunder deler sin lærdom og erfaring med å jobbe distribuert, slik at du kan stille bedre forberedt når du skal outsource egne oppgaver.

Slik foregår onboarding-prosessen med Cefalo

Å integrere et nytt utviklerteam med en eksisterende bedrift er ikke gjort i en håndvending, og i Cefalo har vi utviklet en metode for at outsourcing ikke bare skal bli noe du bestiller og glemmer. Vi snakker egentlig her om to forskjellige prosesser, nemlig selve rekrutteringen av utviklere i Bangladesh, og deretter oppstarten sammen med bedriften din. Vurderer du å inngå et samarbeid med oss, er denne teksten skrevet for å gi deg innblikk i hva du kan forvente de første månedene etter at kontrakten er underskrevet.