<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Ofte stilte spørsmål

Prising

Hva koster det?

Prisen på en seniorutvikler er 52 500 kroner måneden. Eller 630 000 kroner årlig, om vi regner på den måten. Det er tett på halve prisen av en heltidsansatt seniorutvikler i Norge.

Velger du å hente inn utviklere gjennom oss i Cefalo, betaler du en fast månedspris basert på 155 arbeidstimer per måned. Vi gjør det enkelt og kategoriserer utviklerne våre i tre ulike nivå, basert på deres kompetanse og erfaring. Alle våre utviklere, uansett nivå, har en relevant bachelor- og/eller mastergrad.

Alle priser er eks. mva, og gjelder for kundeforhold med tidsperspektiv lenger enn ett år. Vi fakturerer måned for måned, etterskuddsvis, tolv måneder i året. Innbakt i prisen er tre ukers ferie og egenmeldt sykefravær på inntil ni dager. Fravær utover dette dekkes av oss. Prisene reguleres en gang årlig basert på kostnadsnivået (konsumprisindeks og valutasvingninger). Prisen justeres tidligst tolv måneder etter oppstart, så du er garantert avtalt pris hele det første året.

Les gjerne denne artikkelen for mer detaljert informasjon om hva Cefalo-utviklere koster.

Hva er minimum avtalelengde?

Vi ønsker langsiktige kundeforhold. Vi ber om at alle nye kundeforhold har en varighet på minimum ett år. Når det er sagt, så har selve avtalen vår trygghetsmekanismer som seks måneders prøvetid hvor oppsigelsestiden er en måned. Etter dette gjelder en løpende oppsigelsestid på tre måneder.

Hvor lang er oppsigelsestiden?

De første seks månedene er det en måned oppsigelse. Etter dette er oppsigelsestiden på tre måneder.

Hva koster en app?

Hvor langt er et tau? 😊  Vi tar (dessverre) ikke prosjektbaserte oppdrag – som å produsere en app. Vi er derimot spesialister på eksterne utviklingsteam, der du betaler for et fast team med fulltidsansatte utviklere rekruttert spesielt for dine behov. Som kan hjelpe deg å lage en fin app.

Om Cefalo

Hva kjennetegner Cefalo og Cefalo-modellen?

Det å ha utviklere fra Cefalo oppleves som å ha egne, faste ansatte. Utviklerne sitter fysisk hos oss i Bangladesh, men ledes direkte av deg på lik linje med dine lokale utviklere. Utviklerne fra oss rekrutteres spesielt for dine behov. Det betyr at du har et fast team med fulltidsutviklere. Du roterer ikke gjennom en stall av konsulenter som går fra kunde til kunde avhengig av tilgjengelighet og leverandørens prioriteringer.

Vi har som mål å være den foretrukne arbeidsgiveren for de beste utviklerne i Bangladesh, og integrerer disse tett med våre norske kunder. Vi tilstreber å være ledende i bransjen både når det gjelder tilfredshet hos kunder og ansatte.

Les mer om Cefalo-modellen.

Cefalos viktigste konkurransefortrinn?

Vår største styrke er evnen til å tiltrekke oss og beholde noen av de beste utviklerne i Dhaka – et enormt stort og spennende arbeidsmarked. Vi er en attraktiv arbeidsgiver og kan derfor skaffe erfarne seniorutviklere med kompetanse det nesten er umulig å finne i Norge – og det til en kostnad langt lavere enn lokale ansettelser eller innleide konsulenter. Du får kompetansen du trenger, på rett tidspunkt og til en overkommelig pris.

 

Hvorfor ble Cefalo startet?

Da vi startet opp Cefalo i 2010, var det ett grunnleggende problem vi ønsket å ta tak i: Outsourcing ble sett på som å sette bort hele utviklingsprosjektet til en leverandør og få et ferdig produkt tilbake, uten noe særlig involvering i arbeidet underveis. Er det overraskende at resultatet ofte ble noe helt annet enn det bestilleren hadde sett for seg? Vi ønsket å gjøre det annerledes, og ideen om Cefalo var født.

Hvilke kunder jobber Cefalo med?

Vår idealkunde er norske selskaper som har definert at softwareutvikling er en kjernefunksjon. De har lokale utviklere og lokal utviklingsledelse og ønsker seg flere faste ansatte, men sliter ofte med å finne disse i Norge.

Hva med kundetilfredshet?

Vi er svært stolte av kundetilfredsheten vår. Vi gjør jevnlige kundetilfredshetmålinger og har en gjennomsnittlig kundetilfredshet på 4,7 av 5.

Hva med rettigheter til programvare?

Du som kunde har alle rettigheter til koden og programvaren som lages av utviklere fra oss.

Har dere utviklere tilgjengelig nå?

Vi har ikke utviklere på lager, og går aktivt ut og rekrutterer utviklere tilpasset dine behov.

Vi har en gjennomsnittlig ledetid på tre måneder.

Hvordan lykkes med eksterne utviklere?

For Cefalo og kundene våre har avstandsledelse alltid vært en avgjørende del av arbeidshverdagen vår. Slik er det når de fleste av kundene våre sitter i Norge og alle utviklerne våre sitter i Dhaka – til enhver tid i en annen tidssone, en dagsreise unna. Noe av løsningen for å lykkes, er å være alt annet enn fjern. Vi har utdypet mer i artikkelen under.

Våre beste råd for å lykkes med eksterne utviklingsteam.

Hvordan fungerer det i praksis?

Hvilken type utviklere kan dere levere?

Vi har lang erfaring med å sette sammen gode utviklerteam, og har ikke låst oss til utviklingsspråk eller teknologier. Vi leverer blant annet front-end utviklere, back-end utviklere, full-stack utviklere, app-utviklere og testere. Utfordre oss gjerne på hvilken kompetanse du ønsker deg, så vil vi trolig overraske.

Hvordan foregår rekrutteringsprosessen?

Vi har ikke utviklere på lager hos oss. For å sikre deg best resultat går vi aktivt ut og rekrutterer utviklere til akkurat deg og dine behov. Vi leter etter folk som passer spesifikt til dine oppgaver, og forsøker å balansere teamet med en blanding av senior- og juniorutviklere – basert på dine ønsker og behov. Hele denne prosessen tar normalt tre måneder og er gratis fra vår side.

Hvor lang tid tar det før utviklerne er på plass?

Selve rekrutteringsprosessen vår tar typisk en drøy måned, men siden det er vanlig med 1–2 måneders oppsigelsestid i Bangladesh har vi nå en gjennomsnittlig ledetid på tre måneder fra vi starter rekrutteringsprosessen til utviklerne er på plass og klare for å bli en del av teamet ditt.

Hva er minimumsstørrelsen på team?

Vi tilpasser størrelsen på teamet etter dine behov. Vi har en minimumsleveranse på to utviklere, og våre kunder har alt mellom to og 30 utviklere fra oss.

Våre beste tips til hvordan du bygger et produktivt utviklerteam.

Hva om en utvikler slutter?

Da vil utvikleren ha en oppsigelsestid hos oss (normalt 1–2 måneder avhengig av kontrakt). Vi vil bruke oppsigelsestiden til å finne en erstatter.

Hva om en utvikler ikke fungerer tilfredsstillende?

Cefalo er kjent for å ha dyktige utviklere som arbeider godt sammen med norske kunder.  Likevel – rekruttering er ikke en eksakt vitenskap, og feilansettelser kan forekomme. Er du misfornøyd med noe, kan du ta det opp direkte med den norske ledelsen vår i Oslo, så tar vi det derfra.

Hva kan jeg forvente av turnover og teamstabilitet?

Vi har en gjennomsnittlig ansatt-turnover på rundt ti prosent. Dette er lavere enn snittet for bransjen, og vi blir ikke overrasket om du har våre utviklere på plass lenger enn du har dine egne ansatte. Cefalo er helt avhengig av flinke folk, og vi jobber målrettet for å tiltrekke oss, og beholde, de beste utviklerne i Bangladesh.

Hvordan foregår kommunikasjonen med utviklerne?

Vi anbefaler at dere har daglige statusmøter på video. Annen kommunikasjon foregår på samme måte som med dine utviklere i Norge. Vi anbefaler at du bruker et eller annet verktøy for å kunne kommunisere direkte med teamet ditt. Slack er et godt eksempel, som gir deg en åpen og direkte linje som alle kan følge med på og jobbe i sanntid på. Du bør også ha et godt dokumentasjonsverktøy og prosjektledelsesverktøy, som Jira eller Trello. Da kan utfordringer som dukker opp løses på en måte som er organisert og lett å følge.

Våre beste råd for å lykkes med eksterne utviklingsteam.

Hva med kulturforskjeller?

Dette får vi ofte spørsmål om før oppstart, men veldig sjelden etter at et samarbeid er i gang. Det viser seg nemlig at det aller viktigste du kan gjøre når du skal inkludere nye folk i en bedrift, uansett om de er bosatt i Bangladesh eller Bergen, er å bli kjent med dem. Mennesker er jo individer først og fremst. Vår erfaring er at skikkelig dyktige mennesker har mye til felles, uavhengig av hvor i verden de kommer fra.

Våre beste råd for å utjevne kulturforskjeller.

Hvordan er språkferdighetene til utviklerne?

Utviklerne våre i Bangladesh gjennomfører studiene sine på engelsk og er dyktige i engelsk, spesielt skriftlig. Husk at engelsk deres andrespråk, på lik linje med at engelsk er andrespråk også for de fleste nordmenn.

Hvordan er forholdene i Bangladesh?

Vi skal være den beste arbeidsgiveren for de beste utviklerne i Bangladesh. Vi har lykkes med å skape en arbeidsplass der det finnes balanse mellom lønn, fritid og utviklingsmuligheter, og har meget høy ansatt tilfredshet og lav turnover.

Les mer om hvordan vi skaper en attraktiv arbeidsplass.

Hva med tidsforskjellen?

Litt avhengig av årstid (sommertid/vintertid) så er tidsforskjellen til Dhaka henholdsvis fire og fem timer. Det betyr at teamet ditt er på jobb fire timer før deg, og så har dere rundt fem timer å jobbe samtidig på. Tiden teamet ditt jobber “alene” kan bety færre forstyrrelser og økt effektivitet. Ofte har du et eget lokalt team også, noe som gir deg anledning til tolv timer effektiv utvikling, kontra åtte timer om du kun har et lokalt team tilgjengelig.

På jakt etter utviklere?

La oss hjelpe deg å bygge eksterne utviklingsteam.

Vi er den beste arbeidsgiveren for de beste utviklerne i Bangladesh. La oss ta en prat om utvikling!