<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 19.06.2023

Hva er et eksternt utviklingsteam?

Eksternt utviklingsteam er en fleksibel og kostnadseffektiv løsning for deg som trenger faste og langsiktige IT-utviklere. Teamet er lokalisert i et annet land, men rekrutteres inn som faste ansatte i en 100% stilling.

Cefalo fungerer på mange måter som et rekrutteringsbyrå, og vi hjelper deg med å ansette dyktige utviklere i faste stillinger. 

Hva er et eksternt utviklingsteam?

Eksternt utviklingsteam er et team med IT-utviklere som sitter lokalisert i et annet land. Cefalos utviklere sitter i Dhaka, Bangladesh. De eksterne teamene blir likevel en integrert del av det norske selskapet de jobber for. De ledes direkte av den norske kunden, uten noe mellomledd. 

Målet er at de eksterne utviklerne skal oppleves som faste ansatte. De jobber ikke prosjektbasert, men i dedikerte 100% stillinger. På denne måten skiller eksternt utviklingsteam seg fra klassisk outsourcing, der kunden gjerne får hjelp til et konkret og prosjektbasert utviklingsbehov med et sluttprodukt. Sluttproduktet kan for eksempel være en app eller en nettside. Med klassisk prosjektbasert outsourcing betaler kunden for sluttproduktet, ikke for timene til utviklerne. 

Med eksternt utviklingsteam rekrutteres det inn et team på minimum to utviklere, skreddersydd etter kundens behov. Utviklerne blir en del av kundens eget utviklingsteam. Det gir stabilitet og langsiktighet i prosjektet, både for utviklerne og den norske kunden. Stabiliteten gjør at du får den samme kvaliteten og progresjonen i utviklingen som du hadde fått hvis utviklerne satt på et kontor i Norge. 

Slik kommer du i gang

Kan eksternt utviklingsteam være noe for deg og selskapet ditt? Da kan du ta kontakt med oss for å bli litt bedre kjent og høre med om hvordan løsningene fungerer. 

Samarbeidet med Cefalo, som leverandør av eksternt utviklingsteam, starter med møter der vi blir kjent med hverandre og kartlegger behov. I disse møtene ser vi på om eksternt utviklingsteam er riktig for å løse den norske kundens behov. 

I de første møtene kartlegger vi:

  • Tidsperspektivet dere ser for dere
  • Hvilken kompetanse dere har behov for
  • Antall utviklere det er behov for
  • Hva slags sammensetning av team dere trenger
  • Hvordan samarbeidsformen blir mellom det norske og teamet og det eksterne teamet

Er eksternt utviklingsteam riktig for deg og selskapet ditt, vil vi gå i gang med rekruttering av stillingene du trenger. Vi har ikke utviklere på benken hos oss- vi går aktivt ut og finner de ressursene du trenger. På den måten får du akkurat de utviklerne du har behov for, men du slipper å bruke tid på rekruttering. Rekrutteringsprosessen tar ca. 3-4 måneder og er gratis fra vår side. 

Vi finner utviklere gjennom to kanaler: Nettannonser via Bdjobs.com (Bangladesh’ største rekrutteringsportal), og ved å bruke nettverket til medarbeiderne våre i Dhaka. Deretter plukker vi ut de beste kandidatene gjennom en omfattende verifiseringsprosess.

Du som kunde er involvert i prosessen og møter finalekandidatene vi har plukket ut for deg. Det er du som har siste ordet i rekrutteringen.

House of math (2)Utviklerne i Dhaka

 


Hvordan fungerer det daglige samarbeidet med teamet?

Så snart utviklerne er på plass jobber de direkte for deg, som dine egne faste ansatte. Den største forskjellen er at de sitter lokalisert i Dhaka, Bangladesh. De eksterne utviklerne ledes direkte av deg, uten noe mellomledd eller prosjektleder i Norge. Ved å fjerne mellomleddet skapes det binding og tilhørighet mellom teamet i Norge og temaet i Bangladesh. Det vil igjen gi identitet til temaet og stabilitet i leveranser. 

For å lykkes med samarbeidet er det viktig at de eksterne utviklerne blir en integrert del av bedriften din, og at de oppleves som egne ansatte. Jo mer du legger inn i samarbeidet, desto mer får du også tilbake. 

Vi anbefaler å møtes fysisk tidlig i samarbeidet, og vi arrangerer et ukes besøk av våre utviklere til deg i dine lokaler i løpet av de første månedene. På den måten blir de eksterne utviklerne en integrert del av selskapet ditt og det norske teamet de skal jobbe med. Deretter anbefaler vi å møtes fysisk iallfall en gang i året, enten i Norge eller hos oss i Dhaka.

For at det løpende samarbeidet skal fungere er det viktig med forventningsavklaring fra begge parter, noen klare rutiner og struktur, og at dere bruker en smidig metodikk, som for eksempel Scrum. Hyppige videomøter er også viktig for å få en god kommunikasjon, unngå misforståelser og få en tydelig ansvarsfordeling. Det vil også bidra til god progresjon og mer selvgående team. 

– Cefalo gjør det mulig for oss å vokse og eksperimentere, sier Head of Development i DN Media Group Petter Hagman. De var ikke bare ute etter en kostnadseffektiv løsning, de ville ha seniorkompetanse på kort tid så bedriften kunne skalere.

DN Media Group


Hvem passer eksternt utviklingsteam for?

Eksternt utviklingsteam fungerer godt for norske selskaper som har ambisjoner om å vokse og utvikle seg, og som har lokale utviklere og lokal utviklingsledelse. Softwareutvikling bør være en kjernefunksjon i selskapet. Selskapet har gjerne behov for flere ansatte, men de sliter med å finne utviklere i Norge. 

Med eksternt utviklingsteam er det du som kunde som er ansvarlig for å lede utviklingsarbeidet. Dialogen foregår direkte med utviklerne uten noe mellomledd. På den måten ligner eksternt utviklingsteam mye på rekruttering. Det norske selskapet får et fast team som oppleves som egne ansatte, og de betaler for arbeidstimene, ikke for resultatet eller produktet av arbeidet. Fordelene med eksterne utviklingsteam 

Med eksternt utviklingsteam får du: 

  • God tilgang på erfarne utviklere. I IT-nasjonen Bangladesh har vi tilgang på et stort marked med dyktige utviklere. Det utdannes mange utviklere, og som en attraktiv arbeidsplass i Bangladesh vil mange av de beste utviklerne jobbe hos Cefalo. 

  • Fleksibel løsning. Du kan skalere opp og ned teamet ditt etter behov. Med norske utviklere binder du deg i større grad, med et eksternt utviklingsteam er det lettere å tilpasse behovet for flere eller færre utviklere ettersom behovet ditt endrer seg i ulike faser av utviklingen.

  • Kostnadseffektivt. Prisen for en dyktig seniorutvikler fra Bangladesh er nær halve prisen av en norsk utvikler av samme kvalitet.   

  • Tidsbesparende. Det eksterne utviklingsteamet vil være på plass hos deg innen 3-4 måneder. En norsk rekrutteringsprosess vil koste både tid og penger. 

Hva koster det?

Bangladesh er en IT-nasjon der det utdannes mange dyktige IT-utviklere. Kostnadsnivået er langt lavere i Bangladesh enn i Norge, og tilgangen på utviklere er mye større enn her. På bakgrunn av dette kan du få eksterne utviklingsteam til nær halve prisen av det norske utviklere koster. Med eksternt utviklingsteam får du rett og slett utviklet mer for det samme utviklingsbudsjettet. 

Med Cefalo får du seniorutviklere til 52 500 kroner måneden. En heltidsansatt seniorutvikler i Norge koster deg gjerne rundt 900 000 kroner i året i lønn (og vesentlig mer om du legger til arbeidsgiveravgift, feriepenger, kontorplass og diverse andre direkte og indirekte kostnader). For ikke å snakke om å leie inn en norsk utvikler på konsulentbasis. Da må du gjerne ut med godt over 1 000 kroner timen, selv i lange avtaler.

Les mer om prisene våre og hvordan vi kan gi så mye valuta for pengene. 


Hvordan lykkes med eksternt utviklingsteam?

For å lykkes med eksternt utviklingsteam er det viktig å være tilstede for å motivere og lede utviklingsteamet ditt. Det er nemlig ikke så viktig hvor temaet er lokalisert, så lenge jobben blir gjort under god avstandsledelse. 

Her er våre 11 tips for å lykkes:

  1. Ha daglige møter på video
  2. Vær tydelig og tilstede
  3. Skap tillit og trygghet
  4. Ha mange små del-leveranser
  5. Evaluer og gi tilbakemelding
  6. Feire alle seire – også de små
  7. Slutt med «oss» og «dem»
  8. Bruk en lokal teamleder
  9. Ha de rette verktøyene
  10. Snu tidsforskjell fra hindring til mulighet
  11. Vær bevisst på kulturforskjellen

Her kan du lese mer om hvordan du lykkes med avstandsledelse av eksterne utviklingsteam.


Hvem er Cefalo?

Cefalo er et norsk selskap som har spesialisert seg på rekruttering og langtidsutleie av fulltidsutviklere til det norske markedet siden 2010. Vi har et heleid datterselskap i Dhaka, Bangladesh, der utviklerne våre jobber fra. Kontoret i Dhaka regnes som en av de beste arbeidsplassene i Bangladesh, og vi scorer høyt på medarbeiderundersøkelser. Fornøyde ansatte betyr lav turnover, som igjen er en av årsakene til Cefalos suksess. Vi har over 200 ansatte og vi vokser kontinuerlig. 

Kulturen og arbeidsforholdene er inspirert av norsk arbeidskultur, og vi setter teknologi, kunnskapsdeling og arbeidsmiljø i fokus. Vi jobber for å levere de beste utviklingsteamene og samtidig skape den mest attraktive arbeidsplassen i Bangladesh. For å lykkes med det legger vi vekt på:

  • Flat struktur 
  • Tillitsbasert ledelse 
  • Transparent kommunikasjon
  • Fokus på work/life balance
  • HR og personalfunksjoner
  • Gode lønninger
  • Faglig kompetanseutvikling
  • Interne goder som lunsjordning og kokk
  • Teambuilding og sosiale aktiviteter
  • Ulike ansattgoder og årlige turer der familien deres er velkommen til å bli med

Her kan du lese mer om Cefalo-modellen og hvordan vi kan gi deg rask og effektiv tilgang på erfarne og dyktige fulltidsutviklere.

Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog