<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 08.03.2019

Slik foregår onboarding-prosessen med Cefalo

Vurderer du å inngå et samarbeid med oss, er denne teksten skrevet for å gi deg innblikk i hva du kan forvente de første månedene etter at kontrakten er underskrevet.

Å integrere et nytt utviklerteam med en eksisterende bedrift er ikke gjort i en håndvending, og i Cefalo har vi utviklet en metode for at outsourcing ikke bare skal bli noe du bestiller og glemmer. Vi snakker egentlig her om to forskjellige prosesser, nemlig selve rekrutteringen av utviklere i Bangladesh, og deretter oppstarten sammen med bedriften din.

Headhunting av utviklere

Så fort vi inngår et samarbeid med deg, tar vi noen møter for å hente inn spesifikasjoner på nøyaktig hva slags kompetanse dere har behov for. Dette har vi nok også diskutert en del i salgsprosessen. Har vi ledige utviklere i Dhaka, vil vi først se om noen av disse matcher behovene, men sannsynligvis blir vi nødt til å gå ut og rekruttere nye folk. Ettersom Cefalos forretningsmodell er bygget på faste, langvarige arbeidsforhold, er som regel alle utviklerne våre i Dhaka allerede knyttet til en annen kunde. Det betyr også at vi kan finne noen som passer eksakt til det dere trenger, heller enn automatisk å velge dem som tilfeldigvis er ledige.

Vi søker utviklere gjennom to kanaler – nettannonser gjennom Bdjobs.com, Bangladesh sitt svar på Finn.no, og ved å bruke nettverket til de eksisterende utviklerne våre. Ofte er sistnevnte den aller beste løsningen, siden det sikrer at vi ikke bare får dyktige folk, men også noen som jobber godt med våre eksisterende medarbeidere.


Intervjuprosessen

Cefalo har i løpet av det siste tiåret blitt en av Bangladesh’ mest ettertraktede arbeidsplasser for utviklere, så vi ender vanligvis opp med en ganske solid bunke søknader. Neste skritt er å plukke ut søkerne fra de beste universitetene, og videre se hva slags erfaring og teknologikunnskaper de har. Deretter starter vi opp følgende serie med samtaler og intervjuer for dem som slipper gjennom nåløyet:

  1. Språksjekk – Vi ringer alle på shortlisten for å sikre at de snakker godt engelsk, slik at språkbarrierer ikke blir et problem.

  2. Programmeringstest – Alle som består runde én kalles inn til Cefalo, og tar en skriftlig programmeringstest slik at vi får et bedre bilde av evnene deres i praksis.

  3. Senior-intervju – Dette er kanskje den mest omfattende utsilingsrunden, hvor tre av våre seniorer i Bangladesh dybdeintervjuer søkerne på den nye shortlisten, og går i dybden på teknologi og problemløsningsevner. For å slippe videre her må alle tre seniorer stemme «ja».

  4. Management-intervju – De som passerer seniorintervjuet blir kalt inn til et intervju med vår COO i Dhaka, etter at vi har sjekket referansene deres. Her vil vi gå gjennom potensielle grunner til å ikke ansette vedkommende, eller til at engasjementet vil bli kortvarig. Outsourcing fungerer best med en lengre tidshorisont, så vi forsøker å unngå turnover så langt det lar seg gjøre.

  5. Valgfritt kundemøte – Du får muligheten til å snakke med utvikleren før vi tar en endelig beslutning om å ansette, slik at du får føle på om dette er en person du kan tenke deg å jobbe med. Noen kunder synes dette er viktig, mens andre foretrekker å overlate beslutningen til oss.

Prosessen fra vi går ut i markedet til din nye utvikler har signert kontrakten, tar alt fra 0–2 måneder. I tillegg rekrutterer vi sjelden (strengt tatt aldri) utviklere rett fra universitetene, så én måneds oppsigelsestid fra tidligere arbeidsplass må også med i beregningen. Som en tommelfingerregel kan du dermed regne med at det tar ca. tre måneder fra du skriver kontrakt med Cefalo, til teamet ditt er klart for oppstart.


Onboarding og teambuilding

I Cefalo er vi veldig opptatt av at teamet du leier av oss skal føles som en ekte del av bedriften din. Vi starter derfor alltid med et opplegg på 1–2 uker hvor teamet flyr inn til Norge, eller dere drar til Bangladesh, for å bli kjent utenfor Slack og videomøter. Her anbefaler vi å ta det i Norge, slik at hele bedriften kan møte teamet, og ikke bare noen få utvalgte.

Vi hjelper dere med å sette opp en serie presentasjoner om bedriften deres, forretningsmodell, backlog og prosesser. I tillegg har vi egne presentasjoner og workshops om hvordan dere takler kulturforskjeller og andre potensielle hindringer, som vi kaller «barriers & enablers». Dette er en gyllen mulighet til å sette det nye teamet deres inn i metodene dere bruker (som f.eks. SCRUM), oppgavene dere vil starte med, og avklare forventninger for begge parter.

Til slutt er det viktig at ikke hele uka/ukene blir rene workshops og foredrag, men at dere også gjør noe morsomt sammen for å styrke relasjoner mellom teamene. Det sier egentlig seg selv at en jobber bedre med folk man har ledd med og er i stand til å senke skuldrene rundt. Teambuilding, rett og slett.

Hva dette innebærer varierer veldig fra bedrift til bedrift, og kan være alt fra å gå ut og spise sammen, go-karting, leie en hytte i den norske fjellheimen, eller ta en båttur ut i skjærgården. Tenk gjerne på hva som vil virke eksotisk for en Bangladesher.

Etter at onboarding-uka er over, drar teamene hvert til sitt, men beholder hyppig kontakt gjennom videomøter og andre løsninger dere kommer frem til. Vi bistår gjerne med råd også fremover, men ideelt sett skal du tenke på teamet i Bangladesh som ditt team – ikke vårt. Det fører som regel til de aller beste resultatene.

Toppbilde: Fra onboarding med vår kunde Brainify. Foto Brainify.

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog