<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Jens Wahlberg | 05.06.2020

Flere IT-utviklere: Egne ansatte eller eksternt utviklingsteam?

Det er gode argumenter for begge deler. I denne artikkelen hjelper vi deg å avgjøre hva som er rett for din bedrift.


Mange SMB-selskaper med IT-utvikling som en kjernefunksjon kjenner på at de har flere utviklingsoppgaver enn det finnes ansatte til å løse. Å utvide teamet med flere dyktige utviklere er nærliggende, men ofte møter man på én eller to av disse vanlige hindringene: Hvordan finne de riktige folkene, og hvordan finne pengene til de økte kostnadene?

I denne artikkelen sammenligner vi faste ansettelser opp mot et (for mange ukjent) alternativ i outsourcingverdenen, nemlig langtidsinnleie av eksterne fulltidsutviklere, også kalt eksternt utviklingsteam.

Hvorfor ansette egne utviklere?

Selv om vi i Cefalo er et outsourcingselskap, skal vi ikke underslå de åpenbare fordelene med egenansatte utviklere: dyktige, lojale mennesker du omgås daglig og som snakker samme språk som deg. Noen problemstillinger er enklere å diskutere ansikt til ansikt rundt et møtebord og en kopp kaffe enn via webmøter, og har du utviklingsprosjekter som krever mye direkte kundekontakt er det store fordeler å ha lokalt personell som snakker språket både du og kunden er mest komfortabel med. 

Det er altså særlig to områder hvor egne ansatte trumfer eksterne utviklere: språk og lokal tilstedeværelse

Men hva med alle de andre faktorene som er viktige for å ha en velfungerende utviklingsorganisasjon? Turnover, kompetanse, problemløsningsferdigheter, produktivitet og så videre? Dette behøver nemlig ikke være dårligere med eksternt utviklingsteam. Dyktige utviklere finnes over hele verden, og gjort på riktig måte kan et eksternt utviklingsteam prestere vel så bra som et lokalt team (Hint: Vi vet litt om hvordan).

 

Hvorfor ikke ansette egne utviklere?

Det er imidlertid også utfordringer med å rekruttere egne utviklerressurser. Flinke utviklere er ofte vanskelige å finne, og i hvert fall til ønsket kostnad. 

Markedslønnen for erfarne utviklere i Norge ligger gjerne rundt 7–800 000, og legger du på sosiale avgifter og indirekte kostnader så bikker du fort millionen. Du kan komme billigere unna med å rekruttere nyutdannede, men da må du påregne høyere risiko og lengre læringskurve for å oppnå god produktivitet. Det er også en kjent sak at at produktivitetsforskjellen mellom en god og en middels god utvikler er svært stor – Google har gått så langt som å si at de beste utviklerne er 300 ganger så produktive som en gjennomsnitlig, dog det er uklart hvordan dette skal måles.

Det er også stor forskjell på hvor mange søkere selskaper får på ledige stillinger. Representerer du en godt kjent og attraktiv merkevare får du åpenbart langt flere søkere enn om du opererer innenfor en nisje som få utenfor kretsen kjenner til. Vi snakker ofte med ledere som opplever tilnærmet ingen relevant respons på ledige stillingsannonser, og da hjelper det lite med gode lønnsbetingelser.

Kombinasjonen av dyrt og vanskelig å finne flinke utviklere medfører for mange bedrifter rett og slett en flaskehals som hindrer ønsket lønnsomhet og vekst. Er dette situasjonen hos deg, kan det være smart å undersøke ekstern utvikling som et alternativ.

 

Hva er et eksternt utviklingsteam?

Ekstern utvikling omtales også ofte som outstaffing eller dedikerte team, selv om det kan være noen nyanseforskjeller. I denne artikkelen beskriver vi egenskapene med eksternt utviklingsteam slik vi i Cefalo jobber. Andre leverandører kan ha andre varianter.

Ekstern utvikling betyr at du leier én eller flere utviklere på fulltid, som jobber utelukkende for ditt selskap, på lik linje med dine egne fulltidsansatte. Det er leverandøren som er ansvarlig for å rekruttere teamet og som også er juridisk arbeidsgiver. Likevel vil teammedlemmene i praksis oppleves som dine egne ansatte, med unntak at de fysisk sitter i leverandørens lokaler og dialogen skjer via videomøter, chat og liknende verktøy. Det er du som kunde som er overordnet ansvarlig for å lede utviklingsarbeidet, og dialogen foregår direkte med utviklerne.

 

Fordeler med ekstern utvikling

Kan du leve med de to største ulempene, at kommunikasjonsspråket er engelsk og at all kommunikasjon og møter må gå over nett, så finnes det nemlig noen store fordeler (hvorvidt fordelene oppveier ulempene, blir opp til deg å vurdere):

Tilgang på kompetanse: I Norge er det i praksis underkapasitet i arbeidsmarkedet for utviklere, og med tanke på hvor få nyutdannede IT-ingeniører som forlater skolene årlig, så blir dette neppe mye enklere i årene som kommer. I andre land er imidlertid situasjonen annerledes, og en attraktiv arbeidsgiver som for eksempel Cefalo i Bangladesh vil kunne ha en langt bedre tilgang på erfarne utviklere.

Kostnader: Lønnsnivået for IT-arbeidere i Europa har vært i sterk vekst i senere år, men ser man lenger øst, er dyktige utviklere fortsatt svært rimelige sett med norske øyne. For eksempel kan du gjennom oss i Cefalo leie erfarne seniorutviklere i fulltid for ned mot en halv million i årlig kostnad. Da snakker vi tilnærmet halv pris av sammenlignbar kompetanse i Norge.

Skalerbarhet: Er det usikkert hvordan bemanningsbehovet ditt vil se ut i fremtiden, vil du alltid ha større fleksibilitet gjennom innleie enn faste ansettelser.

 

Sammenlikning egne utviklere og eksternt utviklingsteam

For å være mest mulig konkret benytter vi Cefalo-modellen som grunnlag i kolonnen for «Eksterne utviklere».

  Egne utviklere Eksterne utviklere fra Cefalo
Tidshorisont Fra 2–3 år til «evig» Fra 6 måneder til «evig»
Markedspris erfaren utvikler inkl alle kostnader Én million per år Leiekostnad 5–600 000 per år
Språk Norsk, engelsk, m. fl. Engelsk
Hvor sitter utviklerne? Felles kontor, hjemmekontor Dhaka, Bangladesh
Tidsforskjell Ingen, om utviklerne sitter lokalt +4 timer på sommertid, +5 på vintertid
Formelt arbeidsgiveransvar Du Leverandøren
Hvem leder utviklerne? Du Du
Hvem betaler utstyr, kontorlokaler, lisenser etc? Du Leverandøren
Hvem betaler for kompetansebygging, kurs etc?
Du
Leverandøren
Oppsigelsestid Norsk arbeidsmiljølov Leieavtale med én måned oppsigelse i prøvetid, tre måneder etter endt prøvetid
Tilgang på søkere Ofte svært begrenset Ofte svært god
Turnover Stor lokal variasjon. 13 % i snitt ifølge LinkedIn-data <10 % årlig
Utviklingsmetoder Smidig, fossefall, ad-hoc Smidig. Kunden har rollen som produkteier
Egnet i prosjekter med mye direkte kundekontakt? Velegnet Mindre egnet
Egnet som produkteier/prosjektleder? Ja Vi anbefaler at produkteier er lokalt ansatt hos kunden
Egnet som UX-designer? Ja Vi anbefaler at UX-rollen er lokalt ansatt/innleid hos kunden
Egnet som frontend, backend, app-utvikler, tester? Ja Ja

 

 

Oppsummering

Egne ansatte har åpenbare fordeler, men det har også sin pris. Kan du leve med at utviklerne snakker engelsk og ikke sitter i samme lokaler som deg selv, kan du med et eksternt utviklingsteam i kombinasjon med egne ansatte oppleve en fleksibel og kostnadseffektiv måte å løse økte utviklingsbehov på.

Bruk oss gjerne som samtalepartner for å finne ut om ekstern utvikling er riktig verktøy for ditt behov.

Les mer: Suksess med ekstern utvikling - Hva kjennetegner Cefalo-modellen?

cefalo-prikker-horis

Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

Jens Wahlberg

Skrevet av Jens Wahlberg

Chief Commercial Officer

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog