<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

CTO Petter Irgens Gustafson: – Derfor outsourcet vi utvikling

NHST Media Group var ikke bare ute etter en kostnadseffektiv løsning, men ville innhente seniorkompetanse på kort tid, for å la bedriften skalere.

Petter Irgens Gustafson er CTO i NHST Media Group, et mediakonglomerat som blant annet eier Dagens Næringsliv og 90% av Morgenbladet. Etter å ha slitt med å få tak i utviklere i Norge, rettet de blikket utover og fikk hjelp av Cefalo til å outsource til Dhaka.

CTOs perspektiv v3


I denne videoen forteller han hvordan og hvorfor de fattet beslutningen, hvilke fordeler det har ledet til, og hvordan det ble tatt imot av resten av konsernet. Ikke minst gir han sine beste tips til hvilke oppgaver du med fordel kan beholde på huset, hvordan du unngår å bli helt avhengig av en ekstern organisasjon, og hvilken holdning du må skape i organisasjonen.

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog