<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 06.04.2020

Prosjektbasert outsourcing eller eksternt utviklingsteam – hva er forskjellen?

Har du IT-utviklingsbehov du ikke har kapasitet til å løse selv, er det mange modeller for å hente hjelp utenfra. Vi har sett nærmere på to av de vanligste: Prosjektbasert outsourcing, og eksterne team.

Denne artikkelen er skrevet først og fremst med tanke på SMB-selskaper, og hvor utviklingsbehovene typisk er mindre enn en håndfull utviklerårsverk. Vi vil forsøke å beskrive de to modellene, og sette dem opp mot hverandre med fordeler og ulemper. Vi gjør noen forenklinger for å tydeliggjøre forskjellene, og det vil selvfølgelig være betydelige gråsoner og unntak. Forhåpentligvis vil dette kunne hjelpe deg til å lære mer om hvorvidt noen av modellene kan være aktuelle for din situasjon.

 

Hva er prosjektbasert outsourcing?

Vi ser at mange selskaper vi snakker med om temaet outsourcing, først og fremst assosierer begrepet med prosjektbasert outsourcing, og at disse to begrepene brukes om hverandre.

Outsourcing som overordnet begrep beskriver alle former for å benytte tjenester og ressurser fra eksterne leverandører. Med prosjektbasert outsourcing i sammenheng med IT-utvikling, tenker vi på prosessen med å sette bort et konkret utviklingsbehov til et utviklingsselskap, og få en ferdig programvare tilbake som sluttresultat. For eksempel om du ønsker å få utviklet en nettside eller en app.

Det blir gjerne spesifisert ganske tydelig i forkant hva som skal utvikles, og rammene for dette. Hva er budsjettet, hva er tidsplanen, og hva skal være sluttproduktet.

Leverandøren setter sammen et team av sine folk, som for eksempel prosjektleder, systemarkitekt, designer og utviklere. Dette er som regel ansatte som leverandøren allerede har, og som benyttes på tvers av kunder og oppdrag over tid. Du som kunde vil i hovedsak ha dialogen med leverandørens prosjektleder, og ikke kommunisere direkte med utviklerne underveis.

I prinsippet betaler du som kunde for sluttresultatet, ikke for timene.

 

Hvem passer prosjektbasert outsourcing for?

Mange selskaper har ikke definert IT-utvikling som en kjerneoppgave i selskapet. Er utviklingsbehovet ditt av begrenset omfang, og du mangler kompetanse og kapasitet til å lede utviklere direkte, kan prosjektbasert outsourcing være en god modell. Da stiller leverandøren med et komplett team av all relevant kompetanse og leder utviklingsprosjektet med ditt ønskede sluttresultat som hovedmål.

 

Hva er et eksternt utviklingsteam?

Ekstern utvikling omtales også ofte som outstaffing eller dedikerte team, selv om det kan være noen nyanseforskjeller.

Ekstern utvikling betyr at du leier én eller flere utviklere på fulltid, som jobber utelukkende for ditt selskap, på lik linje med dine egne fulltidsansatte. Det er leverandøren som er ansvarlig for å rekruttere teamet og som også er juridisk arbeidsgiver. Likevel vil teammedlemmene i praksis oppleves som dine egne ansatte, med unntak at de fysisk sitter i leverandørens lokaler og dialogen skjer via videomøter, chat og liknende verktøy.

Det er du som kunde som er overordnet ansvarlig for å lede utviklingsarbeidet, og dialogen foregår direkte med utviklerne.

Ekstern utvikling har mye mer til felles med bemanning og rekruttering. Med denne modellen betaler du for arbeidstimene, ikke for resultatet av arbeidet.

 

Hvem passer ekstern utvikling for?

Ekstern utvikling kan være godt egnet for selskaper som allerede har en eksisterende utviklingsorganisasjon med egne utviklere, og som trenger økt kapasitet over en viss tidshorisont. Mange opplever vanskeligheter med å ansette (og beholde) rett kompetanse lokalt, og kostnadsnivået på utviklere i Norge er en utfordring for mange. Et eksternt team i et lavkostland i kombinasjon med egne ansatte kan være en fleksibel og kostnadseffektiv måte å løse utviklingsbehovet på.

 

Sammenlikning prosjektbasert outsourcing og eksternt utviklingsteam

  Prosjektbasert outsourcing Eksternt utviklingsteam
Tidshorisont Tidsavgrenset Ofte uten sluttdato
Oppstartstid Raskt hvis leverandøren har ledig ressurser 2-3 måneder, siden teamet ofte rekrutteres spesielt for kunden
Hva er leveransen? Sluttresultatet. Betales gjennom fastpris eller løpende timer. Arbeidstiden til utviklerne. Betales som regel i månedsverk.
Hvem er teamet? Styres av ledig kapasitet hos leverandøren.
Teammedlemmer kan byttes underveis.
Rekrutteres spesielt for deg. Høy stabilitet på teamet.
Hvem leder teamet og utviklingsprosessen? Leverandøren. Du.
Arbeidsform og tidsbruk Hovedkontakt mot prosjektleder.
Mindre tidsbruk/involvering fra deg underveis.
Smidig utvikling, daglige videomøter, sprinter.
Mer tidsbruk og involvering fra deg underveis.
Kontroll underveis Leverandør har størst kontroll. Du har størst kontroll.
Pris pr time i praksis Ofte høyere enn eksternt team Ofte lavere enn prosjektbasert.
Når passer det best?

Når du selv ikke har kompetanse eller kapasitet til å lede utviklingsprosjektet.

Når prosjektet er av kortere karakter, typisk under 1 år.

Når du ikke har behov for fulltidsressurser.

Du er vant til å lede utvikling i eget hus, og trenger økt kapasitet.

Du sliter med å rekruttere riktig kompetanse lokalt.

Du ønsker mer kostnadseffektiv utvikling.

Når tidshorisonten er lengre enn 6 måneder.

 

Oppsummering

I valget av outsourcing-modeller er det viktig å velge riktig verktøy til riktig jobb. En skrutrekker er et glimrende verktøy til å skru inn en skrue, men lite egnet til å slå inn en spiker. Valg av modeller for outsourcing, eller om outsourcing i det hele tatt er riktig for deg, avhenger veldig av den situasjonen du er i.

Vi i Cefalo har spesialisert oss på modellen for eksterne team, og selv om gevinstene for mange er store, passer modellen absolutt ikke for alle. Vi legger vår ære i å sette kundens behov i høysetet også når vi ikke er rett leverandør.

Bruk oss gjerne som samtalepartner for å finne ut om ekstern utvikling er riktig verktøy for ditt behov.

cefalo-prikker-horis

Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

 

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog