<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Jens Wahlberg | 22.05.2023

Hils på Shaon, daglig leder på Cefalos Dhaka-kontor

Til daglig sørger han for at de ansatte har det bra på jobb. At Cefalo kontoret i Dhaka regnes som en av de beste arbeidsplassene i Bangladesh, er mye takket være Shaon.

Selv er Shaon glad for at han så potensialet, tok sjansen og ble med på veksteventyret for 12 år siden. 

Ferdous Mahmud Shaon har jobbet i Cefalo siden 2012, og har siden 2014 vært daglig leder på Cefalos kontor i Dhaka, Bangladesh. Det er her utviklerne sitter, og som daglig leder har han blant annet ansvaret for å ivareta arbeidsmiljøet og kulturen. Han fungerer også som en bro mellom Oslo-kontoret og Dhaka-kontoret. Arbeidskulturen i Dhaka er inspirert av norsk arbeidskultur, og det var en viktig grunn til at Shaon ønsket å jobbe i Cefalo.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for Shaon?
- Jeg har det operasjonelle ansvaret på Dhaka kontoret, og dagene mine går ofte til møter med ledelsen i Norge og dem i Dhaka som trenger hjelp med noe. Arbeidsmiljøet er viktig, og det er mitt ansvar å sørge for at det ivaretas, sier Shaon.

Rekrutterer med hjertet

Cefalo vokser, og bare det siste året har de rekruttert 100 nye utviklere. Med vekst følger også ansvaret for å sikre arbeidsmiljøet. Shaon er opptatt av å holde kvaliteten oppe. De skal ikke kompromisse på kulturen. Derfor spiller rekrutteringen en viktig rolle, og Shaon kan ha opptil tre intervjuer om dagen med potensielle kandidater. 

- Kandidatene jeg snakker med har allerede gjennomgått og bestått de tekniske intervjuene som går på kompetanse. Når jeg snakker med dem, er det for å avdekke holdning, kommunikasjonsevner og den generelle personligheten. For Cefalo er det viktig at kandidatene passer inn hos oss, og i de stillingene vi rekrutterer dem til, sier Shaon. 

Hvis det er en kandidat som ikke har riktig holdning, oppførsel eller personlighet, så vil de ikke ansatte han. Til tross for at han har den beste tekniske kompetansen. 

- Når det gjelder ansettelser inngår vi ikke kompromiss. Vi ansetter ikke dem vi ser at kan bli en potensiell trussel for arbeidsmiljøet, sier Shaon.   

dhaka
Cefalo ansetter folk med den beste kompetansen


Unikt arbeidsmiljø, fornøyde utviklere  og lav turnover

Arbeidskulturen er noe av det som prioriteres høyest i Cefalo. De er stolte av kulturen sin, og Shaon mener det er et helt unikt arbeidsmiljø sammenlignet med andre kontorer i Dhaka. Her finnes det ikke hierarki, alle er åpne og transparente med hverandre, de lytter og respekterer hverandre. Det blir tatt avgjørelser som er bra for alle. 

Livet utenom jobben og work/life balance tas hensyn til med tanke på ferier, høytid og arbeidstid. Shaon omtaler det som et behagelig arbeidsliv.  De ansatte trives godt med å jobbe for norske bedrifter, og alle disse tiltakene sørger for fornøyde ansatte og lav turnover i Cefalo. 

- Konsulentene våre stortrives med å jobbe for nordmenn. Den gjensidige respekten og tilliten er noe utviklerne våre setter stor pris på, og de opplever ofte å bli spurt om råd og meninger fra de norske kundene. Kundene lytter til oss og stoler på oss. Samtidig verdsetter de work/life balance og tilpasser arbeidsmengden under viktige høytider som f.eks Eid, forklarer Shaon. 

Flat struktur, teambuilding og ansattgoder    

De ansatte får lunsj og snacks tilberedt av en kokk hver dag, og med den flate strukturen er det helt naturlig at alle i organisasjonen sitter samlet til lunsj. Noe som ikke er vanlig i Bangladesh. Vanligvis sitter ledelsen og ingeniørene adskilt fra de andre kontoransatte, men Cefalo lar seg inspirere av norske arbeidsforhold. Teambuilding er også en viktig prioritet, og noe Shaon jobber mye med.

dhakaDe ansatte har egen kokk


- Vi har egne teambuilding fond, som vi bruker til ulike aktiviteter for de ansatte. Det kan være å gå ut og spise, eller dra på aktiviteter som escape room, paintball eller bowling. Vi har også et fond for kompetanseutvikling, slik at de ansatte kan utvikle seg, ta kurs og nye sertifiseringer. På denne måten sikrer vi en god kultur og oppdaterte og dyktige konsulenter, sier Shaon. 

En gang i året reiser hele kontoret på en helgeutflukt. Da får de ansatte også ha med familien sin. Disse turene bidrar til relasjonsbygging og engasjement internt i bedriften. 

- Det er fint å bli kjent med de ansatte utenfor kontoret og jeg tror det også er med på å bygge den gode kulturen vi har. Jeg er veldig glad for at jeg så potensialet til Cefalo for 12 år siden, og valgte å bli med dem på reisen, sier Shaon.

cefalo-prikker-horis

Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

Jens Wahlberg

Skrevet av Jens Wahlberg

Chief Commercial Officer

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog