<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

CEO i Promineo: – Dette ga oss fornyet tillit til IT-outsourcing

Leif Arild Åsheim er CEO for Promineo, et software-selskap som hjelper bedrifter med å allokere personalressurser best mulig. Han burde altså vite en ting eller to om hvorvidt ansatte skaper verdi for bedriften eller ikke.
Han er nå fornøyd kunde av Cefalo, men var ikke uten bekymringer i forkant. Se videoen under og finn ut hvorfor de viste seg å være ubegrunnede.

Promineo_v3-1

 


New call-to-action

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog