<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Jens Wahlberg | 11.05.2023

Arkiveksperten Asta sikret seg 10 dyktige utviklere på den enkle måten

Stabilitet i utviklingsteamene er nøkkelen til å lykkes med eksterne utviklere. Folk slutter ikke i Cefalo, sier Morten Evensen fra Asta. 

Stiftelsen Asta har et eksternt utviklingsteam på 10 utviklere fra Cefalo. De har utviklet en ny versjon av programvaren Asta- en plattform for papirarkiver, digitalisering og elektroniske arkivbaser. Asta valgte utviklere fra Cefalo fordi det er en økonomisk og fleksibel løsning, og ikke minst har de fått større og raskere tilgang på dyktige teknologer. 

- Utviklermangelen i Norge gjør at vi ikke får tak i nok erfarne folk. Jeg opplever at vi får sterkere krefter fra Bangladesh. Det er rett og slett mye lettere å få tak i kompetente, tekniske ressurser i Dhaka enn i Oslo i 2023, sier Morten Evensen. 

Stabile utviklerteam med lav turnover

Stiftelsen Asta ble etablert i 1995, av Arkivforbundet og Riksarkivaren. De jobber med programvare- og konsulenttjenester for arkivsektoren i Norge. Med et eksternt utviklingsteam fra Cefalo har de fått kompetente teknologer, stabile team og en fleksibel og kostnadseffektiv løsning. 

- Noen av utviklerne har vært med oss hele veien og vi har veldig lav turnover i teamet. Vi anser dem som en forlengelse av utviklingsavdelingen vår, og fra et kundeperspektiv er dette nøkkelen til å lykkes. Stabiliteten gjør at du får den samme kvaliteten og progresjonen i utviklingen som du hadde fått hvis utviklerne satt på et kontor i Oslo. Men til en brøkdel av prisen, sier Morten Evensen.

Samtidig ser Morten at behovene endrer seg i ulike faser av utviklingen. Derfor setter de stor pris på fleksibiliteten og muligheten for skalering av teamene som de får med konsulentene fra Cefalo.  

- Behovene våre vil endre seg i de ulike fasene av utviklingen. Og da kan vi tilpasse teamene etter den kompetansen vi trenger, legger han til. 

472b766a-cbba-4ee5-bd3d-ca0200fdcaa8 (1) 1 (5)
NORGESBESØK. Astas eksterne utviklingsteam fra Cefalo har tatt turen fra Dhaka til Oslo – her under omvisning på Vestby. Foto: Lars Erik Hjorthaug


Rask tilgang på utviklere 

Dyktige IT-konsulenter er ettertraktet uansett hvor hett eller kaldt markedet til enhver tid er. Mange IT-selskaper har samtidig ofte utfordringer med å holde på flinke ansatte. Med Cefalo får norske selskaper stabil tilgang til et stort arbeidsmarked i Bangladesh, med dyktige og erfarne utviklere.

- Siden markedet er så trangt i Norge har det vært vanskelig å rekruttere dyktige utviklere. Med Cefalo får vi akkurat de utviklerne vi trenger, og de er på plass innen 2-3 måneder, sier Morten Evensen. 


Godt arbeidsmiljø tiltrekker de beste folka

Morten mener at nøkkelen til å lykkes med eksterne utviklere, er å sørge for å ha en stabil arbeidsstokk i teamet. Det har Cefalo fått til ved å være en god arbeidsplass i Dhaka, noe som igjen betyr at folk ikke slutter. Faktisk regnes Cefalos kontor i Dhaka som en av Bangladesh sine beste arbeidsplasser. Den gode kulturen handler om arbeidsmiljøet, oppgavene som konsulentene får, lønn og generelt gode betingelser, som ikke er like vanlig å få i Bangladesh. 

- De har fokus på HR- og personal, så folk opplever at de kan bli pappa eller ha en syk forelder. Den norske tilnærmingen til work/life balance sørger for at man kan ha et liv utenom jobb. Slike ting betyr noe i livene til folk, sier Morten Evensen.

Eksternt utviklingsteam er ikke det samme som tradisjonell outsourcing 

Cefalo skiller seg fra mange andre outsourcing-selskaper ved å tilby faste ansatte i 100% stillinger. De eksterne utviklerne oppleves som kundens egne ansatte og jobber i team med utviklerne i Norge uten noe mellomledd. Det norske Cefalo kontoret er i liten grad et mellomledd mellom kunden og teamet i Bangladesh. 

- Ved å fjerne mellomleddet skaper du en sterk binding mellom teamet i Norge og teamet i Bangladesh. Utviklerne i Dhaka får en følelse av tilhørighet, også siden de får jobbe med et prosjekt over tid. Dette bidrar til langsiktighet, stabilitet og identitet i teamet. I tradisjonelle outsourcing selskaper, med en norsk prosjektleder, blir konsulentene ofte anonyme kodere. Det synes jeg fungerer dårlig, og det er stikk motsatt av hva Cefalo er, sier Morten Evensen.   

Are you wondering what it costs to hire developers from Cefalo? Read about it here

cefalo-prikker-horis


Er du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

Jens Wahlberg

Skrevet av Jens Wahlberg

Chief Commercial Officer

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog