<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">
Kontakt oss

Skrevet av Per Einar Myklebust | 10.12.2019

Digitaliserer økonomien til verdens fattigste med Cefalo-utviklet banktjeneste

To milliarder mennesker lever i dag uten bankkonto. Sammen med Cefalo utvikler Blockbonds en app som kan løse problemet.

Dersom du måtte betale 25 prosent til banken hver gang du satte inn penger på konto, ville du ha gjort det? Hva om formuen din var på totalt 20 dollar?

Dersom du drev en bank og måtte betale 35 dollar for å åpne en konto for folk med 20 dollar å spare, ville du sett på det som lønnsom forretning?

Dyre transaksjonskostnader og ulønnsomme bankkunder gjør at store deler av verdens befolkning står uten bankkonto, og dermed uten tilgang på godene som følger med. Sør for Sahara gjelder dette faktisk hele 66 prosent av befolkningen.

Spredt mellom kontorer i Norge, Bangladesh og flere andre land, jobber Blockbonds med saken.


[Video] Magne Fretheim, CTO i Blockbonds, forteller om samarbeidet med Cefalo.

 

Hentet inn ekstern utviklingshjelp fra Bangladesh

Ideen oppsto i 2015 da CEO i Blockbonds, Jens Glasø, var ute på reise og tok en taxi med mulighet for å betale i bitcoin. Sjåføren ønsket egentlig ikke å ta imot betaling i kryptovalutaen, siden verdisvingningene var for høye til at han kunne sette en konsekvent pris. Glasø begynte å kverne på tanken: Hva om en app kunne bruke blockchain til å holde regnskap, men fremdeles la brukerne betale i lokal valuta?

Da Glasø innså at ideen hadde bein å gå på, ansatte han Magne Fretheim som CTO. De innså at de ville trenge et team på 15 utviklere – en altfor kostbar oppgave for en norsk startup med begrenset økonomi. De trengte en alternativ løsning.

Der enkelte kanskje ville stilt seg skeptiske til å bruke et utviklerteam på andre siden av kloden, var Fretheim og Glasø i en litt annen posisjon. De hadde tidligere erfaringer med Cefalo, og visste at ekstern utvikling kan fungere ekstremt godt dersom du velger den rette leverandøren. Det tok derfor ikke lang tid før Cefalo fikk ansvaret for å sette sammen Blockbonds’ utviklerteam, med base i Dhaka, Bangladesh.

 

Hvorfor så høy tiltro til Cefalos eksterne utvikling?

Det mange frykter når de benytter seg av eksterne utviklere, er at de gir fra seg kontrollen over prosjektet til en ekstern part uten særlig eierskap til eller forståelse av oppgaven. Resultatet blir i verste fall et produkt som bare til en viss grad ligner bestillingen. 

Møte på Skype.Blockbonds unngår dette ved å følge Cefalo-modellen, som inkluderer daglige Scrum-møter over video, tydelige spesifikasjoner, og ikke minst å bruke utviklerne som aktive sparringspartnere. Målet er å gjøre de eksterne utviklerne til en integrert del av bedriften. Fretheim trekker særlig frem QA-teamet som veldig gode til å stille spørsmål ved logikken, komme med forslag til forbedret flyt, og innspill basert på hva de selv ser i markedet.

Dhaka-utviklernes perspektiv er spesielt nyttig for et selskap som Blockbonds, forteller Fretheim, ettersom Bangladesh er et land som deler mange likhetstrekk med landene der appen lanseres. 

 

Løser problemet gjennom samarbeid med banker

Produktet til Blockbonds fikk navnet SPENN, og kan egentlig sammenlignes med norske Vipps, bare med langt flere funksjoner. Den gir brukerne mulighet til å betale (for varer og regninger), overføre, spare og til og med kjøpe datapakker og tellerskritt – fremdeles svært utbredt i landene Blockbonds sikter seg inn mot.

For at appen skal bli en legitim betalingsløsning er den nødt til å integreres med de eksisterende bankene i landet. Dermed blir mye av jobben å selge den inn til både banker, butikker og andre aktører i Tanzania, Zambia, Rwanda (der appen nå er live) og en rekke andre land.

Ettersom Blockbonds og SPENN håndterer kundemassen direkte gjennom appen, fjerner det hele kostnaden assosiert med en konto for banken. Når brukerne av appen så tar skrittet ut av kontantsamfunnet og begynner å gjøre innskudd, får banken tilgang på helt ny kapital. Sentralbanken får mer oversikt over økonomien når den digitaliseres, og hvitvasking og kriminalitet blir også vanskeligere.

Det er rett og slett noe så sjeldent som en vinn/vinn-situasjon for både banken og kundene.

 

Vant anbud for FN-prosjekt

Flyktningsleir.Ett av høydepunktene i Blockbonds’ historie er da de sammen med mange andre lignende selskaper testet produktet i en simulert flyktningleir, på et arrangement holdt av UN Women i New York. 

Det førte til at de vant en anbudsrunde, som ledet til et spennende prøveprosjekt i den faktiske flyktningleiren Kakuma i Kenya – verdens fjerde største.

SPENN har hele tiden hatt fokus på brukeropplevelse, men erfaringene i flyktningleiren understreket videre hvor viktig det var å gjøre appen intuitiv og minst mulig tekstbasert. Mens flere av beboerne allerede hadde smarttelefon, var det også mange som aldri hadde rørt én. En betydelig del var dessuten analfabeter.

Selv om den eksisterende appen viste seg å fungere overraskende godt allerede, har Blockbonds i ettertid jobbet enda mer med gamifisering, forklarende video og andre tiltak for å holde brukerterskelen lav.

 

2020 og veien videre

Appen skal på sikt lanseres i ti nye land, og flere tjenester er under utvikling. Snart skal den kunne brukes til å betale skatt, og det er også planer om å utvikle en kredittscore-funksjon. 

Veksten gjør at Blockbonds blir nødt til å ansette opptil dobbelt så mange utviklere, både i Dhaka og utenfor, for å dekke enda flere tidssoner. Bangladesh og Norge har nemlig bare 4–5 timers tidsforskjell.

Vi lar Fretheim få siste ord:

– Det er knallgøy å jobbe med noe du ser er til så stor nytte for noen, og hjelpe mennesker med å få tilgang på tjenester vi tar for gitt. Uten Cefalo ville det ha vært et mye dyrere løp. Vi ville ikke ha kommet like langt som vi har nå uten dem.

 

Mobil bank for en bedre verden

Se administrerende direktør i Blockbonds, Jens Glaso, presentere SPENN på Financial Inclusion Summit i Oslo. Se videoen her.

cefalo-prikker-horisEr du nysgjerrig på ekstern utvikling? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg på telefon, møte eller video.

Snakk med oss om utviklere

 

Per Einar Myklebust

Skrevet av Per Einar Myklebust

CEO & Founding Partner

Hold deg oppdatert

Abonner på bloggen og få en samling av våre nyeste bloggposter på e-post.

Sign up to our blog