<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

OM OSS

Cefalo er et norsk konsulent- og IT-outsourcingselskap med hovedvirksomheten og utviklingsavdelingen i Dhaka i Bangladesh. Selskapet tilbyr programvareutvikling og vedlikeholdstjenester, hovedsakelig for europeiske kunder.

Selskapet ble stiftet i 2010 basert på den norske ledelsens erfaringer med å utvikle det som ble R&D-sentrene til Escenic og Vizrt i Dhaka.

Vår ambisjon er å bli kjent i markedet for kvaliteten på arbeidet, og det høye nivået på tjenestene vi leverer. Dette oppnår vi ved kontinuerlig å forbedre bedriftskulturen, metodikk for prosjektledelse og kunnskapsdeling i og på tvers av våre team.

VÅR KULTUR

Cefalo har som mål å være et selskap som inspirerer folk til å være engasjerte og selvstendige. Vi oppmuntrer åpenhet både internt og i dialog med våre kunder. Vi tror at en god balanse mellom arbeid og privatliv gir høy produktivitet. I Cefalo hjelper vi hverandre til å utvikle oss som fagfolk. Våre ledere måles utfra evnen til å utvikle våre yngre medarbeidere til å bli morgendagens ledere.

LEDERGRUPPE

Per Einar Myklebust — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Per Einar Myklebust

CEO & Co-founder
Oslo Office

 
Ferdous Mahmud Shaon — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Ferdous Mahmud Shaon

Chief Operating Officer
Dhaka Office

 
Tom Handegård — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Tom HandegÅrd

CTO & Co-founder
Oslo Office

 
Jens Wahlberg

Jens Wahlberg

Sales and Marketing Manager
Oslo Office

 
Morten Krogh-Moe — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Morten Krogh-moe

Board Member & Co-founder
  

 
Partha Guha Roy — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Partha Guha Roy

Operational CTO
Dhaka Office