<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

Om oss

Cefalo er et norsk it-utviklingsselskap med unik tilgang på erfarne utviklere fra vårt datterselskap i Dhaka, Bangladesh. Vi bygger kostnadseffektive eksterne utviklingsteam tett integrert i kundens organisasjon.

Våre kunder er i hovedsak norske bedrifter, fra unge vekstselskaper til tradisjonsrike mediekonsern.  Vi legger vår ære i å være en svært kundeorientert partner, med smidig samarbeidsform og høy kvalitet på tjenestene. 

Vi er kjent i Bangladesh som en meget attraktiv arbeidsgiver med høy fokus på teknologi, kunnskapsdeling og arbeidsmiljø. Vi er i dag over 100 ansatte, vokser kontinuerlig og har svært solid økonomi.

Vår kultur

Cefalo har som mål å være et selskap som inspirerer folk til å være engasjerte og selvstendige. Vi oppmuntrer åpenhet både internt og i dialog med våre kunder. Vi tror at en god balanse mellom arbeid og privatliv gir høy produktivitet. I Cefalo hjelper vi hverandre til å utvikle oss som fagfolk. Våre ledere måles utfra evnen til å utvikle våre yngre medarbeidere til å bli morgendagens ledere.

Ledergruppe

Per Einar Myklebust — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Per Einar Myklebust

CEO & Co-founder
Oslo Office

 
Ferdous Mahmud Shaon — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Ferdous Mahmud Shaon

Managing Director
Dhaka Office

 
Tom Handegård — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Tom Handegård

CTO & Co-founder
Oslo Office

 
Jens Wahlberg

Jens Wahlberg

Sales and Marketing Manager
Oslo Office

 
Morten Krogh-Moe — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Morten Krogh-Moe

Board Member & Co-founder
  

 
Partha Guha Roy — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Partha Guha Roy

Operational CTO
Dhaka Office