<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

TJENESTER

Fra vårt utviklingssenter i Dhaka, Bangladesh, tilbyr vi utviklings-, vedlikeholds- og test-tjenester. Vi har dyktige konsulenter med kompetanse innenfor et bredt spekter av teknologier. Vi hjelper deg med å utvikle både back-end med høy krav til ytelse, og moderne front-end på web og mobil. Vi kan også hjelpe deg med erfarne prosjektledere.

Extension Teams  — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Extension Teams

Arkitekter, Utviklere, Testere, Java / C # / PHP / Ruby, Agile metoder

Programvare og Webutvikling — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Programvare og Webutvikling

Java / C# / PHP / RoR, HTML / CSS / JS, Polopoly / Escenic / EZ, IOS / Android / Windows

Prosjektledelse — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Prosjektledelse

Kravanalyse, Planlegging, Estimering, Samhandling, Evaluering, Smidig utvikling

Onboarding program — Cefalo: Din IT outsourcing partner

Onboarding program

Barriers & Enablers, Kommunikasjon, Kultur, Kunnskapsdeling

Extension Teams

Extension teams

ARKITEKTER

UTVIKLERE

TESTERE

JAVA / C# / PHP / RUBY

AGILE METODER

Vi skreddersyr offshore utviklings- og vedlikeholdsteam som en utvidelse av organisasjonen din. Trenger du å øke utviklingskapasiteten din, men har utfordringer med å rekruttere lokalt, eller synes kostnadene blir for høye kostnader, kan vi bygge opp et team tilpasset dine behov. Teamet jobber dedikert for deg og ledes også vanligvis av deg.

Våre eksperter omfatter programvarearkitekter, -utviklere og -testere. Vi har kompetanse på alle de store språkene som Java, C#, Ruby og PHP osv.

Software & Web Development

Programvare og Webutvikling

JAVA / C# / RUBY / PHP

HTML / CSS / JS

APTOMA

POLOPOLY

ESCENIC

EZ

WORDPRESS

IOS / ANDROID

Vi har erfaring med å utvikle responsive nettsteder med hjelp av en rekke teknologier og verktøy. I teamet vårt finner du all kompetansen du trenger for å bygge din smarttelefonapp eller ditt nettsted. Vi tar ideen din fra tegnebrett til ferdig løsning. Fra Backend med høy ytelse til en dynamisk og responsiv frontend.

Vi har også erfaring med et bredt spekter med CMS-løsninger. For å nevne noen: WordPress, Episerver, Polopoly, Escenic, Drupal, Aptoma, eZ, etc. Hvis du har andre preferanser, skal du vite at vi har en svært lav terskel for å skaffe nødvendige kompetanse om andre systemer. Vi har også kompetanse på utvikling av mobil-applikasjoner.

Project Management

Prosjektledelse

KRAVANALYSE

PLANLEGGING

ESTIMERING

RISIKOANALYSE

SAMHANDLING

EVALUERING

SMIDIG UTVIKLING

Vi fokuserer hele tiden på å forbedre vår metode for fleksibel utvikling i distribuerte prosjekter. Metoden er basert på vår erfaring med Scrum i Norge og videreutviklet ytterligere gjennom lang erfaring med offshoring av programvareutvikling til Bangladesh.

Vi har talentfulle prosjektledere og -utviklere klare til å samarbeide med deg. Teamet blir et effektivt distribuert team med hjelp av toppmoderne samarbeidsverktøy.

Onboarding Program

Onboarding program

BARRIERS & ENABLERS

KOMMUNIKASJON

KULTUR

KUNNSKAPSDELING

Å få suksess med distribuert utvikling og et offshore-team er ikke alltid enkelt. For å få mest mulig ut av Cefalos extension-team anbefaler vi at du blir med på vårt onboarding-program.
Programmet er et sett med workshops som vil bidra til å gi deg den nødvendige kompetansen til å lede et offshore-team. Programmet kan gjennomføres enten på i dine lokaler eller i vårt utviklingssenter i Dhaka, alt etter hva dere ønsker.

Programmet fokuserer på faktorer som øker sjansene for å lykkes med å bygge distribuerte team. Et av målene er å sørge for at onshore-teamet og offshore-teamet har en felles forståelse av mål og prosess.