<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du nyheter om Cefalo og fagstoff om IT-outsourcing.

Cefalo får fotfeste i fintech

Cefalo har fra begynnelsen vært klart tilstede i mediebransjen. I løpet av 2016 har vi også fått et sterkt fotfeste i en ny vertikal virksomhet, FINTE...

Cefalo bygger team for detaljsalg og e-handel

Stadig flere bransjer står overfor utfordringer knyttet til digitalisering. Digitaliseringen av mediebransjen begynte tidlig, og Cefalo har lang erfar...