<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du alle våre fagartikler og nyheter.

Cefalo får fotfeste i fintech

Cefalo har fra begynnelsen vært klart tilstede i mediebransjen. I løpet av 2016 har vi også fått et sterkt fotfeste i en ny vertikal virksomhet, FINTECH.

Vi har fått tre nye kunder i denne vertikale virksomheten i løpet av året. En i Danmark, en i Sverige og en i Norge. For disse selskapene bygger vi apper, mobile bankløsninger for personer som ikke har en bankforbindelse og P2P-utlånsplattformer (person-til-person-lån). Det er mange spennende ting som skjer i denne vertikale virksomheten, og vi ser frem til å hjelpe nye og gamle kunder med å utvikle nye tjenester på dette området.

Cefalo bygger team for detaljsalg og e-handel

Stadig flere bransjer står overfor utfordringer knyttet til digitalisering. Digitaliseringen av mediebransjen begynte tidlig, og Cefalo har lang erfaring med å hjelpe medieklienter med å tilpasse seg til den nye virkeligheten. Denne erfaringen bringer vi nå med oss til andre bransjer som detaljhandel og netthandel. Vi bygger for tiden opp kompetanse rundt e-handelsløsninger, og vi står klare til å hjelpe detaljhandelsbransjen med å bygge opp utviklingsteam og innovative løsninger. Vi gleder oss til 2017!