<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

BLOGG

Her finner du nyheter om Cefalo og fagstoff om IT-outsourcing.

Shipping på en enkel måte

Admin | 10.07.2018

Nautisk Forlag, et datterselskap av NHST Media Group, har nå gitt ut NaviTab. Dette er et nytt produkt som letter arbeidsflyten for den kommersielle shippingbransjen. Cefalo har utviklet e-leserappen som brukes i produktet. Appen gjør brukeren i stand til å søke etter og kjøpe publikasjoner fra den integrerte butikken, og deretter åpne og lese publikasjonene fra en intern bokhylle. Alle publikasjoner i databasen er indeksert, noe som gjør tekstsøk svært rask.
Appen gir brukeren mulighet til å legge til merknader til publikasjonene. En fin attributt er muligheten til å legge til merknader med en digital penn. Tekstgjenkjenningsteknologien fra Microsoft fungerer utrolig bra, og den gjør faktisk brukermerknadene søkbare.

Appen ble opprinnelig opprettet som en Windows 8 Metro-app og har siden blitt konvertert til Windows 10 UWP-format. Cefalo har utviklet alt fra server- til klientside i nært samarbeid med Nautisk Forlag. Vi ser frem til den videre utviklingen av produktet basert på tilbakemeldinger fra Nautisk Forlag og brukerne.
Vi vil fortsette arbeidet vårt med Nautisk Forlag med utvikling av en helt ny nettbasert flåtestyringsløsning for shippingbransjen. Nettstedet vil gi rederier en intuitiv oversikt over flåten samt status for hvert fartøy. Løsningen vil bestå av en ny mikrotjenestebasert serverprogram med hjelp av Azure Service Fabric. Nettstedet vil bli utviklet med hjelp av ASP. NET MVC 6. Sist, men ikke minst, vil produktet bruke en Windows 10 UWP-app som kan brukes om bord på skipet.