<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=614121&amp;fmt=gif">

News

Find all the news about Cefalo’s progress, changes, development and achievements here.

NTB signerer med Cefalo

Admin | 02.08.2018

NTB signerte i desember en avtale med Cefalo. Avtalen innebærer at tre av våre utviklere vil jobbe tett sammen med NTB med å forvalte og utvikle deler av NTB’s programvare-portefølje. NTB utvikler bl.a Scanpix, sin egen nyhetsapp og en rekke andre applikasjoner.

Cefalo skal bidra med både backend- og frontend-utviklere. Samarbeidet har allerede så vidt begynt, og vi ser fram til å ta ordentlig fatt i 2018!